Manažersko – právní seminář pro ředitele a učitele škol – Vztahy a bezpečnost ve třídě

2+2+2+1

DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty.

 Pro koho je seminář určen:

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení,
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • Třídní učitelé a učitelé všech stupňů škol
 • Zřizovatelé škol, kteří mají ve své gesci školství

Co je obsahem semináře:

 • Rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Pohled na právní odpovědnost školy a učitele a TU – co může a co nemůže, co smí a co nesmí
 • Pohled na vztahy ve třídě, šikanu, kyberšikanu i neustálé drobné naschvály a nevhodné projevy chování
 • Bezpečnost a předpisy na cestách a školních akcích
 • Řešení problémů spojených se vztahy ve třídě a ve výuce

Témata a okruhy semináře:

 • Právní odpovědnost školy a učitele při výuce a při realizaci školních akcí
 • Bezpečnost a ochrana žáka – povinnosti a práva učitele
 • Aktivní moderace vztahů ve třídě, role třídního učitele, postavení a skutečně efektivní využití postavení TU v aktivním rozvoji jeho třídy.
 • Význam a nové efektivní podoby třídnických hodin
 • Nastavení třídních pravidel a optimálního klimatu ve třídě – procesy a dynamika skupin
 • Tradiční i nové formy a projevy šikany a nevhodného chování žáků ve třídách – jak je včas identifikovat a účinně jim předcházet
 • Problematika kyberšikany a moderních technologií a sociálních sítí a jejich dopady na školu a chování žáka ve škole.
 • Případové studie, kazuistiky a názorné příklady. Schémata, vzory odborné výzkumy a studie z dané oblasti.
 • Prostor na diskuzi, osobní dotazy a případy z praxe samotných účastníků.

 Profily lektorů:

 Mgr. Ladislav Dvořák

Praxe:

2006 – dosud        vlastní právní praxe

2006 – dosud        externí právník NIDV Praha

2001–2005          Krajský úřad – právník

2000–2001          Okresní úřad – právník

1995–2000          Školský úřad – kontrolně právní odd.

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

NIDV Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU

 Mgr. Miloslav Hubatka

Praxe:

2014 – dosud       odborný konzultant, lektor, mentor

2004–2014           ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, ředitel školy

1996-2004           ZŠ Loucká Znojmo, zástupce ředitele

1993-1996           ZŠ Loucká Znojmo, učitel

 Odborné znalosti, certifikáty:

 • Člen Asociace mentoringu ve vzdělávání
 • Certifikovaný trenér I a II (2015)
 • Certifikovaný Mentor (2015)
 • Mentoring, lektorování v projektech výzvy 51
 • ICT mentor v projektech MŠMT
 • Lektorování ředitelů škol ve funkčním studiu
 • Spolutvorba a lektorování dvou modulů pro ČŠI ČR – Kompetence III.
 • Krajský metodik podpory nadaných pro JmK a člen expertního týmu NUV pro podporu nadaných žáků na školách.

Cena semináře: 2900,- Kč

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP

Součástí ceny semináře je coffee break i oběd.

Místo:

Praha – 6.dubna 2020, 9:00 – 16:00, TownHotel Astra

Brno – 29. dubna 2020, 9:00 – 16:00, Centrum Kaštanová

Počet osob je omezen. Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím a v případě neúčasti na semináři je klientovi účtován poplatek ve výši 100 % ceny. Účast náhradní osoby je možná po domluvě.

Bližší info na telefonním čísle: +420 774 681 020

Přihlášky zasílejte na email: dvorakova@kancelardhs.cz

nebo

na tel. čísle +420 608 851 312 paní Mgr. Lenka Hubatková, hubatkova@hubatkaconsulting.cz

 

Manažersko – právní seminář pro ředitele a učitele škol – Vztahy a bezpečnost ve třídě
Přesunout se na začátek