Manažersko – právní seminář pro ředitele škol Modul Leadership

2+2+2+1

DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty.

 Pro koho je seminář určen:

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení,
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy

Co je obsahem semináře:

 • Rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na škole)
 • Aspekty (kritické body, které je třeba řešit)
 • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
 • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
 • Maximální zaměření na reálnost a skutečnou praxi

Témata a okruhy semináře:

 • Uzavírání prac. poměrů – chyby a nedostatky při uzavírání pracovněprávních vztahů
 • Výpověď zaměstnanci – dohodou, nadbytečnost, neplnění prac. povinností a vše co s tím souvisí.
 • Nedůslední a problémoví zaměstnanci – identifikace, typologie, jednání a komunikace s nimi, manažerské nástroje a postupy, právní kroky – předávání výpovědí, zrušení prac. poměrů ve zkušební době (včetně DPP, DPČ)
 • Motivace a rozvoj týmu, zvyšování angažovanosti, tvorba pozitivního a růstového klimatu.
 • Dynamika skupin, osvědčené metody a postupy manažera a jak je konkrétně nasazovat na určité skupiny nebo typy zaměstnanců
 • Kontrolní a hospitační činnost – tradiční i nové formy a jejich vzájemné doplňování a využití v konkrétních situacích
 • Případové studie, kazuistiky a názorné příklady. Schémata, vzory odborné výzkumy a studie z dané oblasti.
 • Prostor na diskuzi, osobní dotazy a případy z praxe samotných účastníků.

Profily lektorů:

 Mgr. Ladislav Dvořák

Praxe:

2006 – dosud        vlastní právní praxe

2006 – dosud        externí právník NIDV Praha

2001–2005          Krajský úřad – právník

2000–2001          Okresní úřad – právník

1995–2000          Školský úřad – kontrolně právní odd.

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

NIDV Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU

 Mgr. Miloslav Hubatka

Praxe:

2014 – dosud       odborný konzultant, lektor, mentor

2004–2014           ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, ředitel školy

1996-2004           ZŠ Loucká Znojmo, zástupce ředitele

1993-1996           ZŠ Loucká Znojmo, učitel

 Odborné znalosti, certifikáty:

 • Člen Asociace mentoringu ve vzdělávání
 • Certifikovaný trenér I a II (2015)
 • Certifikovaný Mentor (2015)
 • Mentoring, lektorování v projektech výzvy 51
 • ICT mentor v projektech MŠMT
 • Lektorování ředitelů škol ve funkčním studiu
 • Spolutvorba a lektorování dvou modulů pro ČŠI ČR – Kompetence III.
 • Krajský metodik podpory nadaných pro JmK a člen expertního týmu NUV pro podporu nadaných žáků na školách.

Cena semináře: 2900,- Kč

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP

Součástí ceny semináře jsou materiály a prezentace, coffee break i oběd.

Místo:

25.09.2019 Leadership, Praha, TownHotel Astra

06.11.2019 Leadership, Liberec, Hotel Petra

28.11.2019 Leadership, Uherské Hradiště, Golf resort Jezera

04.12.2019 Leadership, Hradec Králové, Hotel Alessandria

Počet osob je omezen. Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím a v případě neúčasti na semináři je klientovi účtován poplatek ve výši 100 % ceny. Účast náhradní osoby je možná po domluvě.

Bližší info Vám poskytnou:

na tel. čísle +420 608 851 312 paní Mgr. Lenka Hubatková, hubatkova@hubatkaconsulting.cz

 

Manažersko – právní seminář pro ředitele škol Modul Leadership
Přesunout se na začátek