Otevřené semináře pro vedení škol – JARO 2023

NABÍZÍME NĚKOLIK OTEVŘENÝCH SEMINÁŘŮ PRO VEDENÍ ŠKOL.

JAK (u)ŘÍDIT SBOROVNU
Seminář se koná 21.3.2023 v Praze od 9:00 do 14:30, Ulice Klimentská 50
Cena semináře je 1950,-Kč
Anotace
Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál, proto je systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership – klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale současně tuto dovednost systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků. Naše nabídka je zaměřena na současné trendy v leadershipu s přihlédnutím na školská specifika a možnosti, ale také na situaci a změny po covidu.
Seminář se zabývá rovněž náročnými a problémovými situacemi spojenými s vedením lidí. Ne vždy jde vše hladce a krizové situace se pak stávají prubířskými kameny dobrého lídra. Dobrá příprava, funkční strategie a efektivní řešení takových situací jsou pak dvojnásob třeba.
 V neposlední řadě vás seznámíme s konkrétními a v praxi ověřenými návody a osvědčenými modely řešení z praxe.
Co si odnesete, příklady z obsahu semináře

 • Užitečné, praktické a pro vás využitelné poznatky z oblasti leadershipu – dynamika skupin, kmenová kultura, strategie jednotlivých skupin a jejich projevy v praxi.
 • Konkrétní postupy na nejčastější situace i problémy, včetně návodu, jak je optimálně řešit, jaké přístupy se v dané situaci osvědčují.
 • Konkrétní kroky a doporučení, jak optimalizovat vztahy a klimata ve vašich kolektivech, tvořit vzájemnou důvěru, ale i respekt.
 • Jak správně delegovat, kdy, na koho i jakým způsobem, abyste skutečně delegovali nejen úkoly, ale i spoluodpovědnost pro vás užitečným a přínosným způsobem.
 • Nápady a návody, jak nejlépe využít potenciál vašich pedagogů a jak je vést a rozvíjet.
 • Jak vybírat a vést spolupracovníky v rozšířeném vedení, jak optimalizovat systémy a nástroje vedení. Co dnes spolehlivě účinkuje a co jsou jen líbivá klišé bez obsahu a výsledků.
 • Řadu typických příkladů z praxe – můžete se poučit z chyb i úspěchu druhých.
 • Schopnost rozpoznat a odlišit, co je a co není možné, zejména v současné školské legislativě a praxi. I když víme, jaké je nejlepší řešení, ještě to neznamená, že je lze realizovat a jak z toho ven.
 • Konfliktní lidé, situace a následné důsledky – krizový management – skutečná výzva v podobě náročných situací a vztahů. I to patří do kategorie dovedností současného moderního lídra.
 • Případové studie – hodně konkrétních příběhů a příkladů z praxe škol jako zdroj poučení i názornosti k výše uvedeným bodům.
 • Možnost konzultovat vaši specifickou situaci nebo problém

 
V čem se odlišuje
Obsah školení i struktura je odlišná od běžných školení tohoto typu a zaměření.  Maximálně se zaměřujeme na tři zásadní oblasti:

 1. Univerzálně platné zákonitosti a principy, které nutně platí i ve školství a jejich prezentace tak říkajíc „bez obalu“ ,a navíc v kontextu doby a současných změn i požadavků.
 2. Na praktické ukázky, řešení a případy z praxe – inspirace, rady, návody, které opravdu fungují.
 3. Na rozbor a analýzu případových studií z každodenní praxe a z nich odvození pro konkrétní užitečné řešení dané školy, včetně přihlédnutí k jejich specifikům a potřebám.

Komu je určen

 • Progresivním ředitelům, kteří si uvědomují význam správného vedení. Neustále se v něm zdokonalují a své zkušenosti konfrontují s novými trendy a poznatky z tohoto oboru.
 • Začínajícím a novým ředitelům, kterým by seminář mohl být přínosný a dával jim vhodné návody do počátku.
 • Zřizovatelům, na které mnohdy také doléhají problémy uvnitř pedagogických sborů škol, které zřizují. Seminář jim může pomoci se lépe orientovat v této problematice, v rizicích a v možných řešeních, která jsou vhodná a reálná.
 • Učitelům, kteří uvažují nebo se ucházejí o místa ředitele, připravují se na konkurzy a připravují své koncepce rozvoje škol.

Seminář je akreditován v rámci DVPP.
V případě zájmu zašlete svoji objednávku na adresu: hubatka@hubatkaconsulting.cz ; hubatkova@hubatkaconsulting.cz


ŘEDITELSKÝ TROJBOJ
Znojmo – Hnanice u Znojma, 9.+10.5.2023
 
Speciální nabídka, kterou jsme vytvořili pro vás na základě zkušeností, požadavků a potřeb škol v tomto období.
Ukazuje se, že ti nejúspěšnější ředitelé nejenže mají svoji vlastní správnou koncepci a vizi, ale také ji umí úspěšně uvést do praxe. Současně tito úspěšní ředitelé svoji školu neustále vylepšují, a to i v dobách, kdy se jejich školám nedaří, stejně tak i když se stále dobře daří. Zvládají oboje. Neustále vytrvale sbírají informace, nápady a příklady úspěšné praxe, které neustále poměřují se svými záměry a případně, když jim novinky vyhovují, tak si je „ohnou“ a zapracují do své koncepce – neustále tak vylepšují, ale jen tím, co je pro ně opravdu užitečné a přínosné.
Zaměřujeme se primárně na to „JAK“ to udělat, tedy na osvědčené, ověřené a funkční strategie, nikoliv pouze na to, „CO“ by mělo být, nebo co tam chybí.
Sada tří bloků, kde neustále budeme propojovat vysoce funkční a ověřené nástroje s praktickým použitím a tréninkem, jak je nasadit a používat v praxi a následně vylaďovat jejich efektivitu supervizními technikami, kde mimo jiné, zabezpečíme i specifika každého lídra, každé školy nebo týmu.
 
Několik důvodů, proč zvážit účast na naší sérii seminářů:
 

 • Jak si můžete ještě trochu více vyladit vedení svého týmu v souladu s vaší vizí a koncepcí rozvoje.
 • Jak zvýšit efektivitu a současně neuštvat sebe i druhé.
 • Jak podpořit, udržet si a správně pracovat s našimi tahouny a nejlepšími pracovníky.
 • Jak naopak posouvat a zlepšovat i ty, jejichž práce nebo výsledky nejsou vždy ideální nebo mají potenciál na lepší výkony, než podávají, jen neví jak.
 • Jak zvládnout potížisty a konfliktní až toxické osoby v týmu, pokud se objeví.
 • Jak, a hlavně kterými konkrétními nástroji to uděláme.
 • Které konkrétní dovednosti potřebujeme k dosažení výše uvedeného, a hlavně je budeme trénovat a aktivně rozvíjet.

Co, mimo jiné, můžete očekávat na naší sérii seminářů?

 • Kontrolní minimalismus. Otázka není, zda kontrolovat, ale jak a co, abychom získali potřebné informace a komplexní přehled o fungování procesů i osob ve škole, ale současně nezahltili sebe a také nevytvářeli nadbytečné redundantní procesy, které zatěžuji jak ředitele samotného, tak všechny kolem něj. Současně, jak to realizovat v době, kdy jsou nadměrně časově vytíženy operativou a provozními záležitosti, jinými slovy, jak to stihnout, aby to fungovalo a nezbláznili jsme se z toho.

 

 • Skutečné vedení. Řešení vzniklých situací, problémů, krizí, ale i podpora angažovaných, pro rozvoj ochotných zaměstnanců. Kdy řídit a kdy vést? Jak to poznat, a hlavně jak to v praxi realizovat? Ukážeme vám, jak nastavit systém a jaké nástroje vám k tomu pomohou. Sedm konkrétních manažerských nástrojů, navíc správně zapojených do systému, vám vyřeší většinu procesů a situací, se kterými se v praxi setkáváte. Navíc naučíme, a hlavně natrénujeme nejen jak s nimi pracovat, ale i jak je správně delegovat dál.

 

 • A nesmí chybět propojení a přesah na další klíčové oblasti školy a na ostatní osoby ve škole. Systém nesmí stát na vedení a několika zodpovědných. Není to uzavřený systém, naopak, je nezbytné nastavit procesy tak, že propojí školu s přesahem k žákům a v neposlední řadě směrem k rodičům. Ovšem zodpovědným, funkčním způsobem v souladu s koncepcí i možnostmi školy. Žádné utopie, prázdná klišé, ale skutečně propracované a fungující sladěné procesy.

Cena semináře: 5800,- (v ceně je vše, účastník si hradí pouze dopravu na místo, ubytování, ale je zajištěna speciální snížená účastnická sleva. Cena za osobu je 1400,-Kč.)
Počet osob je omezen. Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím a v případě neúčasti na semináři je klientovi účtován poplatek ve výši 100 % ceny. Účast náhradní osoby je možná po domluvě.
Bližší info na telefonním čísle: +420 773 100 766 Mgr. Miloslav Hubatka
                                                      +420 608 851 312 Mgr. Lenka Hubatková
Přihlášky zasílejte na email: hubatka@hubatkaconsulting.cz
                                        nebo hubatkova@hubatkaconsulting.cz


OPTIMÁLNÍ KOMUNIKACE MEZI ŠKOLOU A RODINOU
Seminář se koná 20.4.2023 a 8.6.2023 v Praze od 9:00 do 14:30, Ulice Klimentská 50
Cena semináře je 1950,-Kč
 
Nabízíme seminář, který propojuje a řeší hned několik důležitých oblastí problematiky vztahů a komunikace mezi učiteli a rodiči.
Ukazujeme trochu jiný pohled nejen na oblast tradiční spolupráce mezi rodinou a školou, ale také na nové požadavky a očekávání, které ze strany rodičů v současnosti v dané oblasti vznikají.
Seminář tak obsahuje dvě základní roviny – krizová a náročná komunikace, která vzniká při řešení problémů, krizí, náročných situací ve škole. Současně také schopnost, jak je zvládat. To dnes patří k nezbytným dovednostem současného učitele. Druhá rovina je naopak růstová a rozvojová oblast komunikace a spolupráce, která je nezbytná nejen pro úspěch žáka, ale i pro pohodu učitele a rozvoj školy.
Ukážeme a popíšeme i další, nové faktory, které do procesů vstupují a aktivně je ovlivňují. Zde vycházíme z mnoha výzkumů, ale především z našich měření a šetření přímo na školách. Jejich výsledky nám v období po covidu ukazují významné změny v potřebách a očekáváních rodičů od škol a od učitelů. Samozřejmě se zaměříme na praktické a osvědčené kroky a postupy, jak vše úspěšně a profesionálně zvládnout.

Co dalšího na semináři můžete očekávat?

 • Jak nastavit optimální spolupráci – co funguje a co se vyplácí, a co naopak generuje problémy a nedorozumění.
 • Růstová a rozvojová komunikace a spolupráce jako významný marketingový nástroj.
 • Popíšeme a definujeme roli a úkoly školy, zřizovatele i rodičů, jak vymezit kompetence a jak určit optimální nastavení.
 • Typologie rodičů pro snazší nastavení komunikačních systémů – odlišnosti v jejich přístupu, požadavcích, reálných možnostech a očekáváních. Odlišnosti ve formách komunikace ze strany školy.
 • Konfliktní situace, konfliktní rodiče a správné a užitečné formy práce s nimi. Předcházení problémům i ochranné systémy školy.
 • Nebudou chybět slíbené konkrétní situace, kazuistiky a případové studie.
 • Jaká specifika se objevují v dnešní postcovidové době, tedy s jakými novinkami se můžeme setkat.
 • Věnovat se budeme i dobré přípravě na jednání, tedy opět konkrétní kroky a postupy, které je dobré předem zajistit.

Seminář je akreditován v rámci DVPP.
V případě zájmu zašlete svoji objednávku na adresu: hubatka@hubatkaconsulting.cz ; hubatkova@hubatkaconsulting.cz

 

Otevřené semináře pro vedení škol – JARO 2023
Přesunout se na začátek