Otevřené webináře podzim 2021

Webináře probíhají vždy 90 minut + 20 minut přestávka a znovu 90 minut

Začátek ve 14 hodin

Cena je 800,- kč za  webinář;  1500,- Kč za dvoj-webinář ( pro školy, kde se přihlásí více učitelů je možné dohodnout individuální cenu)

Všechny webináře jsou akreditované

Pracujeme v prostředí CiscoWebex a pošleme vám přístupový kód a instrukce na připojení.

TŘÍDNÍ UČITEL JAKO LÍDR 

15.11.2021 (1. část)

16..11.2021 (2.část)

Seminář zaměřený někdy na nedoceněné, ale současně nejdůležitější aktéry v našich školách – třídní učitele. Jeden z nejčastějších a nejžádanějších seminářů pro třídní učitele, ale i pro celé učitelské týmy a sborovny. Třídní učitel je hybatel změn nejen na úrovní výuky, ale i tvorby a nastavení klimatu ve školách.

Celý seminář má tři hlavní vzájemně provázané části, kde podrobně rozebereme všechny aspekty třídního učitele.

 • Zákonitosti, principy a důležité výzkumy z dané oblasti. Zkrátka úvod o všem, co je důležité vědět a znát, abychom lépe uchopili nezastupitelnou roli třídního učitele, aby vše bylo v systému a mělo funkční „štábní kulturu“.
 • Klíčové oblasti vlivu a role třídního učitele, jak se v nich orientovat a optimálně fungovat. Současně seznámíme s léty ověřenými klíčovými strategiemi pro každého třídního učitele.
 • Nástroje třídního učitele, konkrétní nástroje, které můžeme využívat a současně popis, jak s nimi optimálně pracovat. Jak všechny nástroje dobře nastavit, aby byly v systému a optimálně funkční.
 • Nebudou chybět příklady ze života třídního učitele, kazuistiky, na kterých si účastníci vyzkouší aplikaci nových informací do vlastní praxe.

 

JAK (U)ŘÍDIT SBOROVNU

22.11.2021

Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál, proto je systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership – klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale současně tuto dovednost systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků. Naše nabídka je zaměřena na současné trendy v leadershipu s přihlédnutím na školská specifika a možnosti.

Seminář se zabývá rovněž náročnými a problémovými situacemi spojenými s vedením lidí. Ne vždy vše jde hladce a krizové situace se pak stávají prubířskými kameny dobrého lídra. Dobrá příprava a strategie na řešení takových situací jsou pak dvojnásobně třeba.

I zde nebudou chybět příklady, situace a řešení z praxe.

 

KLIMATA A VZTAHY VE TŘÍDĚ – prevence a praktické rady

15.12.2021

Budování klimatu na úrovni žák – žák, učitel – žák a rodina – škola, ale také učitel – učitel, to vše má společného jmenovatele. Tvorba celkového pozitivního, podporujícího a růstového klimatu ve škole patří mezi priority a nezbytnosti kvalitní školy. Ukážeme a popíšeme zákonitosti, principy a nástroje, jak jej vybudovat a udržet. Konkrétní návody, aktivity a příklady z praxe ukazují optimální cestu pro každou školu.

Náš seminář se skládá z několika vrstev, které na sebe navazují, vzájemně ze sebe vycházejí a ovlivňují se. Postupným pronikáním do složitého problému odhalujeme zákonitosti a současně nastavujeme funkční nástroje a pravidla pro prevenci a zvládnutí kritických situací.

 • Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky.
 • Zákonitosti a principy, které hrají roli a je nezbytné s nimi počítat a pracovat.
 • Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a někdy i vynucení ve školském systému.
 • Prevence – vytvoření kritických indikátorů, které signalizují první symptomy problémů nebo náročných situací.
 • Vytvoření struktury a systému pro řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe.
 • Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat.
 • Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel…
 • Proaktivní tvorba respektu a důvěry jako nezbytných ukazatelů pro pozitivní růstové klima.
 • Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny.

 

Otevřené webináře podzim 2021
Přesunout se na začátek