Otevřené webináře jaro 2022

Webináře probíhají vždy 90 minut + 20 minut přestávka a znovu 90 minut

Začátek ve 14 hodin

Cena je 1800 za webinář

Všechny webináře jsou akreditované

Pracujeme v prostředí CiscoWebex a pošleme vám přístupový kód a instrukce na připojení.

Třídní učitel jako lídr 2.5.2022

Seminář zaměřený někdy na nedoceněné, ale současně nejdůležitější aktéry v našich školách – třídní učitele. Jeden z nejčastějších a nejžádanějších seminářů pro třídní učitele, ale i pro celé učitelské týmy a sborovny. Třídní učitel je hybatel změn nejen na úrovní výuky, ale i tvorby a nastavení klimatu ve školách.

Celý seminář má tři hlavní vzájemně provázané části, kde podrobně rozebereme všechny aspekty třídního učitele.

 • Zákonitosti, principy a důležité výzkumy z dané oblasti. Zkrátka úvod o všem, co je důležité vědět a znát, abychom lépe uchopili nezastupitelnou roli třídního učitele, aby vše bylo v systému a mělo funkční „štábní kulturu“.
 • Klíčové oblasti vlivu a role třídního učitele, jak se v nich orientovat a optimálně fungovat. Současně seznámíme s léty ověřenými klíčovými strategiemi pro každého třídního učitele.
 • Nástroje třídního učitele, konkrétní nástroje, které můžeme využívat a současně popis, jak s nimi optimálně pracovat. Jak všechny nástroje dobře nastavit, aby byly v systému a optimálně funkční.
 • Nebudou chybět příklady ze života třídního učitele, kazuistiky, na kterých si účastníci vyzkouší aplikaci nových informací do vlastní praxe.

 

Ředitelský trojboj

Nabízíme sérii tří velmi prakticky zaměřených webinářů a jednoho semináře pro ředitele škol, ale i rozšířené vedení. Tento trojboj ocení všichni, kteří vedou týmy nebo skupiny zaměstnanců.  Můžete absolvovat jako celek nebo jen vybraná témata.

Cílem je dát komplexní nástroj, který obsahuje nejčastější, nejpoužívanější a současně nejužitečnější nástroje, znalosti a dovednosti pro efektivní vedení vašich týmů.

Trojboj obsahuje tyto tematické okruhy:

 1. Integrální leadership v kostce
 2. Tvorba firemní kultury
 3. Jak (u)řídit sborovnu

 

 1. Integrální leadership v kostce

Webinář 21.3.2022, platforma Cisco Webex, akreditovaný

Čas: 12-17:00

Cena: 1900,-Kč

Obsah:

 • Vertikální systém rozvoje – řízení, vedení, podpora a delegování – kdy, jak a koho posouvat a cíleně rozvíjet
 • Metoda Gemba kaizen
 • Nejčastější a nejefektivnější nástroje pro správné vedení – popis, použití, dopady
 • Kontrolní minimalismus
 • Nejnovější trendy v oblasti motivace a vedení týmů a lidí
 • Ukázky, případové studie a řešení

 

 1. Tvorba firemní kultury

Webinář 5.4.2022, platforma Cisco Webex, akreditovaný

Čas: 12-17:00

Cena: 1900,-Kč

Obsah:

 • Zásady tvorby pozitivní, růstové kultury – základní složky a principy
 • Cílena tvorba a udržení DŮVĚRY jako hlavní hodnoty v týmu
 • Tvorba a udržení RESPEKTU
 • Osobní a profesní sebedůvěra lídra
 • Emočně nezatížená komunikace
 • Správná popisná zpětná vazba a jak ji dávat
 • Individuální rozdíly a specifika – odlišnosti a jejich zohlednění

 

 1. Jak (u)řídit sborovnu

Webinář 23.5.2022, prezenčně, akreditovaný

Místo a čas: 9:00 – 16:30

Cena: 2900,-Kč

Obsah:

 • Nástroje a jejich optimální nasazení a kompilace
 • Procesní řízení a ukázky řešení z praxe
 • Zavádění změn a inovací
 • Krizové a náročné situace
 • Konflikty v týmu, prevence a řešení
 • Toxičtí lidé – včasná identifikace a pomoc – nejnáročnější výzvy lídra
 • Příklady z praxe a ukázky možných řešení

 

Poznámky a doplnění

 • Je možné absolvovat všechny tři moduly, ale i třeba jen jeden, dle potřeby a možností
 • Každý modul je akreditovaný zvlášť
 • Třetí modul je prezenčně v hotelu ve Znojmě spojený s dalším programem – bude upřesněno
 • Podrobný program, materiály a linky na připojení zašleme před akcí
 • Počet osob je omezen. Přihláška na seminář se stává závaznou jejím přijetím a v případě neúčasti na semináři je klientovi účtován poplatek ve výši 100 % ceny. Účast náhradní osoby je možná po domluvě.
 • Bližší info na telefonním čísle: +420 773 100 766 Mgr. Miloslav Hubatka

                                                     +420 608 851 312 Mgr. Lenka Hubatková

                                        nebo hubatkova@hubatkaconsulting.cz

 

 

 

 

Otevřené webináře jaro 2022
Přesunout se na začátek