Série manažersko – právních seminářů pro pedagogické pracovníky

TŘI témata seminářůDVA úhly pohledu – JEDNO integrující řešení

Pro koho jsou semináře určeny:

 • Ředitelé škol a školských zařízení,
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení,
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • Zástupci zřizovatelů, kteří mají ve své gesci školství
 • Třídní učitelé a učitelé všech stupňů škol

Co je obsahem seminářů:

 • Rozbor problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na školu)
 • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
 • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
 • Maximální zaměření na skutečnou praxi

Téma semináře – Leadership:

 • Pracovní poměry – chyby při jejich uzavírání a na co si dát pozor při jejich průběhu (lékařské prohlídky, čerpání dovolené, zvyšování kvalifikace, odpovědnost, cestovní příkazy)
 • Ukončení pracovněprávních vztahů – dohoda, výpověď a vše co s tím souvisí
 • Problémoví zaměstnanci – jednání s nimi, manažerské nástroje a postupy při řešení právních kroků.
 • Motivace a rozvoj týmu, zvyšování angažovanosti, tvorba pozitivního klimatu
 • Dynamika skupin, osvědčené metody manažera a jak je konkrétně nasazovat na určité skupiny nebo typy zaměstnanců
 • Kontrolní a hospitační činnost – tradiční i nové formy. Jejich vzájemné doplňování a využití v konkrétních situacích

Téma semináře – Rodiče a škola:

 • Nejčastější zdroje problémů. Typologie rodičů a vhodné strategie v přístupu k nim. Nastavení vnitřních systémů ve škole
 • Komunikace mezi školou a rodinou – formy komunikace, které vedou ke spolupráci a důvěře
 • Stížnosti a petice rodičů (a jiných osob). Postup, reakce a náležitosti jejich šetření
 • Dotazy veřejnosti v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – postup, náležitosti a řešení dané problematiky
 • Konflikty na úrovni učitel – dítě/žák/student. Prezentace problému veřejnosti. Kázeňská opatření
 • Problémové situace. Agrese ze strany dětí a jejich rodičů. Povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení)
 • Kvalita výuky, konflikty kolem klasifikace, psaní domácích úloh a přípravy na školu

Téma semináře – Třídní učitel:

 • Právní odpovědnost školy a učitele při výuce a při realizaci školních akcí
 • Bezpečnost a ochrana žáka – povinnosti a práva pedagoga
 • Ochrana a odpovědnost pedagoga v legislativě (pomluvy, nahrávky, nadávky, vyhrožování, útoky)
 • Moderace vztahů ve třídě, role třídního učitele, postavení TU v aktivním rozvoji jeho třídy
 • Význam a nové efektivní podoby třídnických hodin
 • Nastavení třídních pravidel a klimatu ve třídě – procesy a dynamika skupin
 • Formy a projevy šikany či nevhodného chování ve třídách – jak je včas identifikovat a účinně jim předcházet
 • Kyberšikana, moderní technologie, sociální sítě a jejich dopady na školu a chování 

Termín, téma a místo konání semináře vždy 9:00 – 15:00:

 

28.11.2019 Leadership, Uherské Hradiště, Golf resort Jezera

04.12.2019 Leadership, Hradec Králové, Hotel Alessandria

16.01.2020 Rodiče a škola, Praha, TownHotel Astra

03.02.2020 Rodiče a škola, Brno, Centrum Kaštanová

26.02.2020 Rodiče a škola, Olomouc, Bea Centrum

05.03.2020 Rodiče a škola, Karlovy Vary, Lafonte

12.03.2020 Rodiče a škola, České Budějovice, DfK Group

01.04.2020 Rodiče a škola, Ostrava, Best Western Hotel Vista

06.04.2020 Třídní učitel, Praha, TownHotel Astra

16.04.2020 XXXXX, Pardubice, Hotel Euro

28.04.2020 Rodiče a škola, Luhačovice, Hotel Vega

29.04.2020 Třídní učitel, Brno, Centrum Kaštanová

09.06.2020 Leadership, Praha, TownHotel Astra

Profily lektorů:

 Mgr. Ladislav Dvořák

Praxe:

2006 – dosud        vlastní právní praxe

2006 – dosud        externí právník NIDV Praha

2001–2005          Krajský úřad – právník OŠMS

2000–2001           Okresní úřad – právník odboru školství

1995–2000           Školský úřad – vedoucí kontrolně právního odd.

Odborné znalosti, certifikáty:

Odborný lektor pro:

NIDV Praha, VISK Praha, KVIC Nový Jičín, CCV Pardubice, VYS EDU Vysočina

 Mgr. Miloslav Hubatka

Praxe:

2014 – dosud       odborný konzultant, lektor, mentor

2004–2014           ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo, ředitel školy

1996-2004           ZŠ Loucká Znojmo, zástupce ředitele

1993-1996           ZŠ Loucká Znojmo, učitel

 Odborné znalosti, certifikáty:

 • Člen Asociace mentoringu ve vzdělávání
 • Certifikovaný trenér I a II (2015)
 • Certifikovaný Mentor (2015)
 • Mentoring, lektorování v projektech výzvy 51
 • ICT mentor v projektech MŠMT
 • Lektorování ředitelů škol ve funkčním studiu
 • Spolutvorba a lektorování dvou modulů pro ČŠI ČR – Kompetence III.
 • Krajský metodik podpory nadaných pro JmK a člen expertního týmu NUV pro podporu nadaných žáků na školách.
 • Talentový výcvik na praktické využití Strengthsfinder 2.0 Gallup

Cena semináře: 2900,- Kč včetně DPH.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Počet osob je kapacitně omezen.

Součástí ceny semináře je coffee break i oběd.

 Storno poplatek

Vámi podaná přihláška na seminář se stává smluvně závaznou. V případě, že se semináře nezúčastníte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře. Účast náhradní osoby je možná!

Bližší info Vám poskytnou:

na tel. čísle +420 774 681 020 paní Jana Dvořáková, dvorakova@kancelardhs.cz

nebo

na tel. čísle +420 608 851 312 paní Mgr. Lenka Hubatková, hubatkova@hubatkaconsulting.cz

 

Přihlášky zasílejte na výše uvedené emaily.

Série manažersko – právních seminářů pro pedagogické pracovníky
Přesunout se na začátek