Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.rozvojskoly.cz. Provozovatel webu je uveden v menu Kontakty

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Používání komentářů je globálně na celém webu zakázáno

Kontaktní formuláře

Do kontaktního formuláře je nutné zadat z osobních údajů jméno a email. Tyto informace se nikde neukládají a slouží pouze k jednorázovému kontaktu v reakci na Vaši zprávu z tohoto webu. 

Cookies a Analytika

Cookies jsou na tomto webu sbírána pouze pro potřeby statistik s tím, že z osobních údajů se ukládá pouze IP adresa a přibližná aktuální poloha (země, město). Tyto údaje jsou v šifrované podobě uložena v databázi a nemá k nim nikdo neoprávněný žádný přístup. Data jsou používána pouze ke statistikám návštěvnosti a čtenosti článků na tomto webu. 

Kromě Cookies jsou sbírána další data, které však vás nemohou identifikovat. Mezi ně patří např. verze použitého operačního systému či rozlišení (dle typu zařízení) zobrazovacího zařízení (monitor, displej) v pixelech.

Analytika

Na webu běží statistiky návštěvnosti, které ke své práci používají jako identifikátor vaši IP adresu nebo adresu routeru či proxy. Žádné další osobní údaje nejsou sbírány. Veškeré údaje jsou v šifrované podobě uloženy v databázi serveru a to maximálně po dobu platnosti cookies. 

S kým sdílíme vaše údaje

Žádná data nejsou sdílena s žádnými dalšími subjekty. K datům má přístup pouze provozovatel webu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Žádné osobní údaje, kromě IP adresy, pro účely statistiky návštěvnosti, nejsou uchovávány. 

Vaše kontaktní údaje

Žádné kontaktní údaje zadané například prostřednictvím webového kontaktního formuláře nejsou uchovávána a ukládána. Jsou odeslána v zašifrované podobě na email provozovatele, který je využije pouze k případné odpovědi či za účelem jednorázového kontaktu.

Přesunout se na začátek