Ředitelna

Komunikační speciál

Speciální dvoudenní seminář pro ředitele a vedení škol se zaměřením na náročnou a krizovou komunikaci Připravili jsme si pro vás originální seminář s vysoce praktickým a užitečným obsahem. Zaměříme se na náročnou, ale stále více potřebnou oblast vaší práce. Profesionální komunikace s důrazem na komunikaci v náročných a komplikovaných situacích. Předáme vám ověřené zkušenosti, praktické […]

ŘEDITELSKÝ SPECIÁL

Speciální dvoudenní seminář pro ředitele a vedení škol se zaměřením na klimata a vztahy ve škole Připravili jsme pro vedení škol premiéru úplně nového speciálu. Cílem je představit náš nový komplexní model a nástroj pro tvorbu pozitivního klimatu a vztahů ve škole. Ukážeme vám, jak je můžete zmapovat, měřit a hlavně, následně posouvat žádoucím směrem. […]

Manažersko – právní seminář pro ředitele a učitele škol – (nejen) začínající učitel – vztahy a bezpečnost ve třídě

  2+2+2+1 DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty. Pro koho je seminář určen: Ředitelé škol a školských zařízení Zástupci ředitele a rozšířené vedení Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy Nejen začínající učitelé, třídní učitelé nebo učitelé vracejících se do […]

Manažer a lídr – Manažersko – právní seminář pro ředitele škol

2+2+2+1  DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty. Pro koho je seminář určen: Ředitelé škol a školských zařízení Zástupci ředitele a rozšířené veden, Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy Zástupci zřizovatelů, kteří mají ve své gesci školství Co je obsahem […]

Rodina a škola – manažersko – právní seminář pro vedení škol

DVA experti se zkušenostmi z praxe DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty. Pro koho je seminář určen: Ředitelé škol a školských zařízení Zástupci ředitele a rozšířené vedení Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy Rozšířené vedení, výchovní poradci, školní psychologové, osoby zodpovědné za řešení problémů na […]

Jak (u)řídit svoji sborovnu

Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál, proto je systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership – klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale současně tuto dovednost systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků. Naše nabídka je zaměřena na současné […]

Semináře pro učitele a vedení škol

Ve všech našich seminářích klademe velký důraz na několik aspektů, které jsou pro nás zásadní a které považujeme za natolik nezbytné, že v žádném z témat nebude chybět: Maximální propojení s praxí – vycházíme nikoliv z pouhé teorie, ale ze skutečné praxe, tedy veškeré informace jsou vyzkoušeny a realizovány v každodenní realitě Užitečnost – vždy pečlivý optimální výběr funkčních a […]

Ředitelský trojboj

Speciální nabídka, kterou jsme vytvořili pro vás na základě zkušeností, požadavků a potřeb škol v tomto období. Ukazuje se, že ti nejúspěšnější ředitelé nejenže mají svoji vlastní správnou koncepci a vizi, ale také ji umí úspěšně uvést do praxe. Současně tito úspěšní ředitelé svoji školu neustále vylepšují, a to i v dobách, kdy se jejich školám nedaří, […]

Tvoříme podporující a růstové klima v učitelském týmu vaší školy

Vytvoření, nastavení a proměna vztahů i klimatu v každém kolektivu do požadované podoby je náročný a nelehký úkol. Vstupuje do něj opravdu mnoho faktorů a okolností, které jej ovlivňují a neustále mění. Přesto existují zákonitosti, pravidla a nezbytné složky, které mají zásadní a určující vliv. Když je poznáte a naučíte se je využívat ve svůj prospěch, […]

Manipulace, konfliktní lidé a obrana proti nim

Náročné téma zabývající se odvrácenou stranou mezilidských vztahů v týmech a kolektivech.  Zaměříme se nejen na manipulace a nevhodné formy chování „shora“ (bossing…), ale také na neméně časté situace v samotných týmech (gaslighting, ostrakizování, cílené vytváření pomluv a fám i další nebezpečné formy…) Riziko je příliš velké na to, abychom jej přehlíželi. Vyplácí se spíše […]

Přesunout se na začátek