Úspěšný žák – spokojený rodič – požadavky na školu v kontextu doby

Priority a požadavky rodičů směrem ke škole se v posledním období výrazně změnily. Máme konkrétními měřeními a šetřeními přímo na školách získané poznatky, jak v postcovidovém období došlo k významným posunům v potřebách i očekáváních rodičů směrem ke školám. Samozřejmě se liší jednotlivé stupně škol i ročníky, ale přesto existují napříč vzdělávacím systémem shodné znaky.

Seminář si klade za cíl seznámit učitele s těmito shodnými znaky a principy, ale především nabídnout konkrétní řešení a nástroje, jak je efektivně zapojit nejen do výuky, ale do celého výchovně-vzdělávacího procesu. Cílíme na přesné nástroje, postupy, a především na jejich implementaci do školy.

Portfolio konkrétních oblastí a principů, které jsou zahrnuty a souvisí s daným tématem.

  • Rozvoj nadaní talentů a potenciálu žáků
  • Klíčové oblasti rozvoje žáka v kontextu věku
  • Osobnostní rozvoj – a proč s ním pracovat i ve škole
  • Klimata, vztahy, sociální kompetence žáka
  • Emoční inteligence a úspěch žáka
  • Sledování pokroků a rozvoje žáka nejen u školní úspěšnosti
  • Problematika návyků a přístupu žáka k povinnostem, zodpovědnosti a dalším
  • Fyzická, ale především mentální odolnost žáka na stres, diskomfort a neúspěch
  • Problematika zdravé sebedůvěry

Seminář, který se už ve svém základu opírá o odborníky naměřené výsledky a celou sérii nejrůznějších šetření, výzkumů i příkladů dobré praxe z našich končin i ze světa. Současně si klade za cíl sladit požadavky a potřeby žáků, jejich rodičů s reálnými možnostmi školy. Tato někdy zdánlivě snadná a shodná očekávání se v praxi ne vždy setkávají s úspěšnou realizací. Jindy se liší názory na priority nebo způsoby realizace. Tím vznikají problémy, nespokojenost, frustrace na jedné, nebo i druhé straně.

V případě zájmu nás kontaktujte na hubatka@hubatkaconsulting.cz   nebo hubatkova@hubatkaconsulting.cz 


Objednávka tohoto semináře:

Úspěšný žák – spokojený rodič – požadavky na školu v kontextu doby
Přesunout se na začátek