Ředitelský trojboj

Speciální nabídka, kterou jsme vytvořili pro vás na základě zkušeností, požadavků a potřeb škol v tomto období.

Ukazuje se, že ti nejúspěšnější ředitelé nejenže mají svoji vlastní správnou koncepci a vizi, ale také ji umí úspěšně uvést do praxe. Současně tito úspěšní ředitelé svoji školu neustále vylepšují, a to i v dobách, kdy se jejich školám nedaří, stejně tak i když se stále dobře daří. Zvládají oboje. Neustále vytrvale sbírají informace, nápady a příklady úspěšné praxe, které neustále poměřují se svými záměry a případně, když jim novinky vyhovují, tak si je „ohnou“ a zapracují do své koncepce – neustále tak vylepšují, ale jen tím, co je pro ně opravdu užitečné a přínosné.

Zaměřujeme se primárně na to „JAK“ to udělat, tedy na osvědčené, ověřené a funkční strategie, nikoliv pouze na to, „CO“ by mělo být, nebo co tam chybí.

 • 3 Celé dny intenzivní práce a tréninku na sobě i na svých ředitelských kompetencích
 • 3 Samostatné semináře se zaměřením na klíčové oblasti, efektivní nástroje a konkrétní dovednosti
 • 3 Rozdílné přístupy, které zvyšují intenzitu i účinnost získaných informací

Několik důvodů, proč zvážit účast na naší sérii seminářů:

 • Jak si můžete ještě trochu více vyladit vedení svého týmu v souladu s vaší vizí a koncepcí rozvoje.
 • Jak zvýšit efektivitu a současně neuštvat sebe i druhé.
 • Jak podpořit, udržet si a správně pracovat s našimi tahouny a nejlepšími pracovníky.
 • Jak naopak posouvat a zlepšovat i ty, jejichž práce nebo výsledky nejsou vždy ideální nebo mají potenciál na lepší výkony, než podávají, jen neví jak.
 • Jak zvládnout potížisty a konfliktní až toxické osoby v týmu, pokud se objeví.
 • Jak, a hlavně kterými konkrétními nástroji to uděláme.
 • Které konkrét
 • ní dovednosti potřebujeme k dosažení výše uvedeného, a hlavně je budeme trénovat a aktivně rozvíjet.

Co, mimo jiné, můžete očekávat na naší sérii seminářů?

 • Kontrolní minimalismus. Otázka není, zda kontrolovat, ale jak a co, abychom získali potřebné informace a komplexní přehled o fungování procesů i osob ve škole, ale současně nezahltili sebe a také nevytvářeli nadbytečné redundantní procesy, které zatěžuji jak ředitele samotného, tak všechny kolem něj. Současně, jak to realizovat v době, kdy jsou nadměrně časově vytíženy operativou a provozními záležitosti, jinými slovy, jak to stihnout, aby to fungovalo a nezbláznili jsme se z toho.
 • Skutečné vedení. Řešení vzniklých situací, problémů, krizí, ale i podpora angažovaných, pro rozvoj ochotných zaměstnanců. Kdy řídit a kdy vést? Jak to poznat, a hlavně jak to v praxi realizovat? Ukážeme vám, jak nastavit systém a jaké nástroje vám k tomu pomohou. Sedm konkrétních manažerských nástrojů, navíc správně zapojených do systému, vám vyřeší většinu procesů a situací, se kterými se v praxi setkáváte. Navíc naučíme, a hlavně natrénujeme nejen jak s nimi pracovat, ale i jak je správně delegovat dál.
 • A nesmí chy
  bět propojení a přesah na další klíčové oblasti školy a na ostatní osoby ve škole. Systém nesmí stát na vedení a několika zodpovědných. Není to uzavřený systém, naopak, je nezbytné nastavit procesy tak, že propojí školu s přesahem k žákům a v neposlední řadě směrem k rodičům. Ovšem zodpovědným, funkčním způsobem v souladu s koncepcí i možnostmi školy. Žádné utopie, prázdná klišé, ale skutečně propracované a fungující sladěné procesy.

Bližší informace zašleme na vyžádání.

Rozsah jsou tři samostatné bloky, každý blok samostatně. Bloky na sebe navazují a vytvářejí tak velmi komplexní a užitečný systém pro úspěšnou aplikaci do praxe.

Právě maximální propojení se současnou praxí je aspekt, na který klademe maximální důraz.

Semináře jsou akreditované

Bližší info na telefonním čísle: +420 773 100 766 Mgr. Miloslav Hubatka

                                                     +420 608 851 312 Mgr. Lenka Hubatková


Objednávka seminářů:

Ředitelský trojboj
Přesunout se na začátek