Author : Miloslav Hubatka

Komunikační speciál

Speciální dvoudenní seminář pro ředitele a vedení škol se zaměřením na náročnou a krizovou komunikaci Připravili jsme si pro vás originální seminář s vysoce praktickým a užitečným obsahem. Zaměříme se na náročnou, ale stále více potřebnou oblast vaší práce. Profesionální komunikace s důrazem na komunikaci v náročných a komplikovaných situacích. Předáme vám ověřené zkušenosti, praktické […]

ŘEDITELSKÝ SPECIÁL

Speciální dvoudenní seminář pro ředitele a vedení škol se zaměřením na klimata a vztahy ve škole Připravili jsme pro vedení škol premiéru úplně nového speciálu. Cílem je představit náš nový komplexní model a nástroj pro tvorbu pozitivního klimatu a vztahů ve škole. Ukážeme vám, jak je můžete zmapovat, měřit a hlavně, následně posouvat žádoucím směrem. […]

Manažersko – právní seminář pro ředitele a učitele škol – (nejen) začínající učitel – vztahy a bezpečnost ve třídě

  2+2+2+1 DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty. Pro koho je seminář určen: Ředitelé škol a školských zařízení Zástupci ředitele a rozšířené vedení Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy Nejen začínající učitelé, třídní učitelé nebo učitelé vracejících se do […]

Manažer a lídr – Manažersko – právní seminář pro ředitele škol

2+2+2+1  DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty. Pro koho je seminář určen: Ředitelé škol a školských zařízení Zástupci ředitele a rozšířené veden, Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy Zástupci zřizovatelů, kteří mají ve své gesci školství Co je obsahem […]

Třídní učitel jako lídr

Třídní učitel jako lídr svojí třídy, ale také jako hybatel změn ve škole, jako klíčová osoba významně ovlivňující nejen výkony žáků, ale i klimata a kulturu třídy a následně celé školy. Nabízíme trochu jiný, ale hodně užitečný pohled na role, funkce a povinnosti třídního učitele. Náš nejúspěšnější a v současnosti nejžádanější seminář pro učitelské týmy. Ukážeme […]

Rodina a škola – manažersko – právní seminář pro vedení škol

DVA experti se zkušenostmi z praxe DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty. Pro koho je seminář určen: Ředitelé škol a školských zařízení Zástupci ředitele a rozšířené vedení Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy Rozšířené vedení, výchovní poradci, školní psychologové, osoby zodpovědné za řešení problémů na […]

Jak (u)řídit svoji sborovnu

Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál, proto je systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership – klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale současně tuto dovednost systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků. Naše nabídka je zaměřena na současné […]

Semináře pro učitele a vedení škol

Ve všech našich seminářích klademe velký důraz na několik aspektů, které jsou pro nás zásadní a které považujeme za natolik nezbytné, že v žádném z témat nebude chybět: Maximální propojení s praxí – vycházíme nikoliv z pouhé teorie, ale ze skutečné praxe, tedy veškeré informace jsou vyzkoušeny a realizovány v každodenní realitě Užitečnost – vždy pečlivý optimální výběr funkčních a […]

Tvorba RESPEKTU a DŮVĚRY ve škole jako základních hodnot v týmu

Tvorba pozitivního, podporujícího a bezpečného klimatu v týmu je velmi žádoucí a potřebná. Je to nezbytná podmínka nejen pro dobré vztahy, ale i pro další efektivní rozvoj, růst a optimální výkony. Proto k tomuto cíli zodpovědní lídři směřují. Bez důvěry nevytvoříte žádné růstové a pozitivní klima. Bez důvěry nemáte potřebnou motivaci v týmu. Naopak její absence může vést […]

Úspěšný žák – spokojený rodič – požadavky na školu v kontextu doby

Priority a požadavky rodičů směrem ke škole se v posledním období výrazně změnily. Máme konkrétními měřeními a šetřeními přímo na školách získané poznatky, jak v postcovidovém období došlo k významným posunům v potřebách i očekáváních rodičů směrem ke školám. Samozřejmě se liší jednotlivé stupně škol i ročníky, ale přesto existují napříč vzdělávacím systémem shodné znaky. Seminář si klade za […]

Přesunout se na začátek