Identifikace, podpora a rozvoj nadaných dětí ve školách

Seminář zaměřený na systémy a konkrétní strategie rozvoje nadání a talentu žáků na školách. Díky ne vždy dobře zvládnuté inkluzi se na školách zájem o nadané žáky občas dostává na okraj zájmu.  Přesto řada škol se systematicky věnuje rozvoji nadaných žáků a doceňuje význam této oblasti.

Seminář je určen středním, základním i mateřským školám, a hlavně jejich učitelům, kterým opravdu záleží na rozvoji a úspěchu dětí.  Seminář spojuje nové teoretické poznatky se současnou praxí na školách a s konkrétními příklady a doporučeními.

Komu je určen

 • Zodpovědným učitelům a ředitelům škol, kteří chtějí aktivně a správně vést svoje děti a rozvíjet jejich talent
 • Školám, které se zaměřují na rozvoj nadání žáků v jakékoliv formě, školám, které chtějí v dané oblasti vylepšit svůj ŠVP
 • Vhodné pro SŠ, ZŠ (velké i malé), mateřské školy

Co si odnesete – Témata a okruhy

 • Identifikace nadaných a schopnost rozeznat, jaký typ nadání má daný žák a jaký přístup je pro něj nejvhodnější
 • Modely podpory nadaných, rozdíly mezi nimi, výhody a nevýhody, jejich efektivita a náročnost
 • Organizačně-provozní aspekty rozvoje nadaných žáků na školách – příklady z praxe
 • Systémová podpora v oblasti osobnostního rozvoje a vhodného klimatu ve třídách
 • Nejčastější omyly a mýty ve výchově, které rozhodně nevedou k úspěchu a jejich prezentace v kontextu současné doby a požadavků
 • Současně ukážeme nejnovější a zásadní výzkumy v oblasti podpory nadaných – interpretace a možnost využití na českých školách
 • Priority a opravdu zásadní aspekty, které rozhodně nesmí chybět v podpoře nadaných na školách
 • Aktuální trend podpory a rozvoje silných stránek a aspekty s tím spojené
 • Konkrétní nápady, typy pro výuku, zkušenosti z praxe
 • Problematika správných návyků a postojů a jak je aktivně vytvářet

V čem se odlišujeme

Snažíme se reagovat na současný stav, situace a potřeby, se kterými se školy a výchova dětí potýkají. Sledujeme odborné výzkumy i nové trendy, ovšem nezapomínáme na tradiční a po generace osvědčené hodnoty. Paradoxně se ukazuje, že se v něčem výchova až tak moc nezměnila, ale spíše některé nové trendy vedou do slepých uliček. Snažíme se tyto nesprávné postupy popsat a vysvětlit. Současně nezapomínáme na ty ověřené, účinné, a hlavně funkční rady, které vám i vašim žákům budou užitečné. V našem semináři předkládáme řadu konkrétních faktů, pádných argumentů i příkladů z praxe. Nemalý prostor je věnován konkrétním dotazům i specifickým situacím našich účastníků.

Rozsah, cena, další údaje

Celý seminář je 7 a 8 hodin. Můžeme i upravit na kratší rozsah dle potřeb a možností školy. Je možnost i přednášky pro pedagogy a rodiče na vybrané oblasti rozvoje nadaných.

Vaši objednávku zašlete na adresu hubatka@hubatkaconsulting.cz

 

Mgr. Miloslav Hubatka

Hubatka Consulting

hubatka@hubatkaconsulting.cz

+420 773 100 766

www.hubatkaconsulting.cz    www.rozvojskoly.cz    www.nadanedite.cz

Identifikace, podpora a rozvoj nadaných dětí ve školách
Přesunout se na začátek