Budujeme důvěru a spolupráci mezi školou a rodinou

V současné době pro úspěšnou školu platí nejen to, jak dobře a kvalitně učí a vzdělává své žáky, ale i to, jak efektivně komunikuje a spolupracuje s rodiči svých žáků. Současně výzkumy ukazují, že právě kvalita spolupráce s rodinou pozitivně ovlivňuje jak výchovné, tak vzdělávací výsledky žáka. V neposlední řadě dobrá spolupráce eliminuje nebo alespoň snižuje množství a závažnost problémů a konfliktních situací mezi školou a rodinou. Vybudovat kvalitní, důvěryhodnou spolupráci je dlouhodobý, nesnadný a náročný proces. Avšak jeho vybudování se dlouhodobě oboustranně vyplácí.

Co produkt dělá

 • Seminář se zabývá dvěma hlavními oblastmi komunikace škola – rodina. Jednak krizovou – řešení problémů mezi školou a rodiči a jednak pozitivní – vytvoření důvěry a vzájemné spolupráce a podpory
 • Ukážeme zjednodušenou typologii rodičů a na ní definujeme základní znaky a charakteristiky, ale také funkční a osvědčené strategie pro úspěšnou komunikaci
 • Popíšeme nejen současné podmínky, ale také vhodné postoje a aktivity školy, které jsou ověřené v praxi
 • Ukážeme zákonitosti a principy pro komunikaci škola – rodiny, které je vhodné znát a aktivně je využívat
 • Pomůžeme nastavit komunikační systém včetně jeho kontroly a rozvoje
 • Ukážeme modelové situace a jejich řešení + kazuistiky z praxe
 • Popíšeme zásady, které je nutné dodržovat a ctít pro úspěšné dosažení záměru
 • Na konkrétních příkladech ukážeme správnou a vhodnou argumentaci a formu komunikace.

 V čem se odlišuje

 • Nabízíme trochu jiný pohled na problematiku komunikace a spolupráce s rodiči
 • Cílíme na skutečně zásadní a důležité příčiny a tím pádem nabízíme skutečně vhodná a užitečná řešení
 • Především pomáháme vytvořit a nastavit optimální formu a sytém spolupráce a komunikace s rodiči
 • Pomáháme škole nastavit systémy tak, že aktivita a iniciativa zůstává škole, ale přesto se daří zapojit a získat rodiče
 • Opíráme se o příklady a řešení z praxe, demonstrujeme naše řešení na konkrétních situacích a modelech
 • Maximální zacílení na praktičnost, využitelnost a reálnost. Žádné prázdné fráze, idealistické názory, ale skutečné příčiny a konkrétní řešení

Komu je určen

 • Vedení škol včetně rozšířeného vedení, tedy širšího týmu
 • Celým učitelským týmům a to na všech typech škol včetně škol mateřských (upravený model pro MŠ, malotřídní ZŠ apod.)

Rozsah, cena, další údaje

Celý seminář je 7 nebo 8 hodin. Můžeme i upravit na kratší rozsah dle potřeb a možností školy.

Vaši objednávku zašlete na adresu hubatka@hubatkaconsulting.cz

Otevřený seminář bude 10.března 2020 v Praze

Mgr. Miloslav Hubatka

Hubatka Consulting

hubatka@hubatkaconsulting.cz

+420 773 100 766

www.hubatkaconsulting.cz    www.rozvojskoly.cz

 

 

Budujeme důvěru a spolupráci mezi školou a rodinou
Přesunout se na začátek