Manažerská a supervizní leadership poradna pro ředitele škol

Společenské požadavky a nároky na vedení lidí a týmů se neustále mění. V posledním období se limity opět posunuly. Zvýšily se nároky a prohloubily se tak rozdíly v tom, co bylo a co by mělo být, resp. jak by to mělo být.

 Každý teamleader řeší běžné, ale i zcela nové problémy, které před něj staví okolnosti. K tomu potřebuje tradiční, ale i nové nástroje, dovednosti i znalosti. Každopádně potřebuje tyto problémy a náročné situace co nejrychleji a nejefektivněji řešit. Problémy, které se neřeší, časem přerůstají v krize. A v současnosti to jde často velmi rychle.

Jaká mohou být témata či situace, které budete potřebovat analyzovat, rozkrýt a následně uspokojivě řešit:

 • Formování a stavění týmu – vhodní adepti pro významnější nebo zodpovědnější funkce a úkoly
 • Týmová dynamika a cit pro ni, rovnováha v týmu a týmové role
 • Zvládnutí nevýkonných a nespolehlivých pracovníků – jak eliminovat jejich dlouhodobé nebo opakované neuspokojivé pracovní výsledky, nebo nevhodné formy chování a jednání
 • Předcházení a prevence nežádoucích jevů v týmu jako jsou pomluvy, fámy, nebo naopak neposkytování klíčových informací apod.
 • Role v týmu a struktuře organizace a s tím spojený výběr vhodných aspektů podle jejich silných stránek a ideálního potenciálu
 • Rozkrytí silných, ale i slabých stránek jednotlivce i týmu – vedoucího pracovníka, tak i celé skupiny, kterou vede a nese za ni odpovědnost
 • Cílené otevřené, ale i skryté (anonymní) útoky zevnitř týmu, časné rozpoznání, ale především účinná obrana a vhodný přístup
 • Jiné…

Nabízíme

 • Vysoce individuální přístup a řešení konkrétního problému včetně jeho složek a součástí
 • Rozkrytí a popis v kontextu zákonitostí a mechanismů, které jevy spouští nebo zapříčiňují – chápeme „proč“, tím pádem můžeme lépe zacílit řešení i prevenci
 • Fungující postupy, způsoby řešení nebo formy komunikace, které budete v dané situaci potřebovat
 • Podrobné, profesionální manažerské testy a měření, která zmapují a tím zprůhlední nastavení, silné stránky, hodnoty jak lídra, tak celého týmu, tak i jeho součástí

Postup

 • Vstupní pohovor – seznámení se situací, problémem, okolnostmi …
 • Analýza informací, dat a vstupních faktů – posouzení statu quo a okolností s tím souvisící včetně prvních dostupných dat
 • Vstupní šetření – vyžaduje-li to situace, okolnosti, provedou se vstupní měření, testy apod., které pomohou doplnit chybějící potřebné informace
 • Návrh postupu a řešení – po zvážení všech faktů navržení strategie a přesného postupu řešení
 • Realizace – postupné řešení a realizační kroky
 • Případné korekce a úpravy v procesu realizace a řešení
 • Závěrečná supervize – zhodnocení, ale i rozbor pro další prevenci nebo příští efektivní řešení
Manažerská a supervizní leadership poradna pro ředitele škol
Přesunout se na začátek