Integrální leadership

Seznámení s trochu jiným pohledem na efektivní vedení učitelských týmů. Ukážeme, jak optimálně řídit, vést, podporovat svůj tým, ale i jak správně delegovat a přenášet spoluodpovědnost na podřízené spolupracovníky.

Nejkomplexnější a úplný soubor nástrojů pro ředitele školy, který chce uplatňovat svůj přímý vliv na směrování a rozvoj školy. Efektivně vede svůj tým, zvládá manažerské nástroje a současně to vše v souladu se svým potenciálem a osobním nastavením, talenty a hodnotami. Díky tomu mu „Integrální vedení“ poskytne možnost vytvořit si svůj, na míru nastavený systém rozvoje sebe i svých vůdčích schopností.

Integrální leadership je součástí naší Poradny, tvoří tak jeden z pilířů, ale také může být upraven jako samostatný seminář na 8 nebo 16 hodin (jedno i dvoudenní)

Seznámíme vás s důležitými fakty a zákonitostmi a mimo jiné se budeme zabývat tím…

  • Jak aktivně budovat, podporovat a rozvíjet spolupráci a pozitivní klima v týmu
  • Jak správně tvořit svoji důvěryhodnost i respekt ve svém týmu
  • Jak správně vést v souladu se svým osobním nastavením a svými hodnotami i silnými stránkami
  • Jak předcházet konfliktům a náročným situacím a pokud nastanou, jak je nejlépe řešit
  • Jak podporovat aktivitu, spoluodpovědnost a angažovanost v týmu a také jak pracovat s motivací
  • Jak optimálně komunikovat situace a poskytovat zpětnou vazbu
  • Jak požadovat plnění úkolů a posilovat spolehlivost jednotlivce i skupin
  • Jak zvládat vybrané modelové situace z praxe a jak případně řešit konkrétní okolnosti, které nejčastěji nastávají
Integrální leadership
Přesunout se na začátek