Manažersko – právní seminář pro ředitele a učitele škol – (nejen) začínající učitel – vztahy a bezpečnost ve třídě

 

2+2+2+1

DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty.

Pro koho je seminář určen:

 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • Nejen začínající učitelé, třídní učitelé nebo učitelé vracejících se do školství (MD..), ale i zkušení učitelé všech stupňů škol
 • Zřizovatelé škol, kteří mají ve své gesci školství

Co je obsahem semináře:

 • Rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Seznámení se základními prameny a normami práva. Učitel a dítě – žák jako subjekty práva (současné legislativní změny v oblasti školství, postavení žáka jako dítěte, vztah školy a rodiče, rozpory v rodině – poskytování informací).
 • Význam školního řádu a jeho trestu v hierarchii školy.
 • Stížnosti rodičů (a jiných osob). Postup, reakce, náležitosti.
 • Konflikty na úrovni učitel – dítě/žák/student. Chování, vzájemné osočování, zviditelňování a prezentace problému na veřejnosti a reakce na ně. Kázeňská a jiná opatření na úrovni školy.
 • Každodenní praxe a problémové situace, případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči dětem míjejí účinkem, agrese ze strany dětí, žáků nebo jejich rodičů, podnapilost rodičů, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti.
 • Možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva (pomluvy, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.), možností řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.
 • Upozornění na možné a nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky.
 • Pohled na právní odpovědnost školy a učitele a TU – co může a co nemůže, co smí a co nesmí.
 • Pohled na vztahy ve třídě, šikanu, kyberšikanu i neustálé drobné naschvály a nevhodné projevy chování.
 • Bezpečnost a předpisy na cestách a školních akcích.
 • Řešení problémů spojených se vztahy ve třídě a ve výuce.

Témata a okruhy semináře:

 • Právní odpovědnost školy a učitele při výuce a při realizaci školních akcí
 • Aktivní moderace vztahů ve třídě
 • Nové formy a projevy šikany a nevhodného chování žáků ve třídách – jak je včas identifikovat a účinně jim předcházet
 • Význam a nové efektivní podoby třídnických hodin
 • Nastavení třídních pravidel a optimálního klimatu ve třídě – procesy a dynamika skupin

Bližší info na telefonním čísle nebo zasílejte na email:

hubatkova@hubatkaconsulting.cz   +420 608 851 312

Manažersko – právní seminář pro ředitele a učitele škol – (nejen) začínající učitel – vztahy a bezpečnost ve třídě
Přesunout se na začátek