Manažer a lídr – Manažersko – právní seminář pro ředitele škol

2+2+2+1  DVA experti se zkušenostmi z praxe, DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty.

Pro koho je seminář určen:

 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Zástupci ředitele a rozšířené veden,
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • Zástupci zřizovatelů, kteří mají ve své gesci školství

Co je obsahem semináře:

 • Rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na škole)
 • Aspekty (kritické body, které je třeba řešit)
 • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
 • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
 • Maximální zaměření na reálnost a skutečnou praxi

Témata a okruhy semináře:

 • Postcovidové změny, nové nároky a požadavky na vedení škol a učitelských týmů.
 • Kontrolní a hospitační činnost – jak jej realizovat jinak, efektivněji, a hlavně časově reálněji – kontrolní minimalismus, popisná zpětná vazba, integrální leadership.
 • Zvládání nedůsledných a nespolehlivých jedinců v týmu – konkrétní manažerské nástroje, postupy a způsoby jednání, která vám zjednají nejen respekt, ale i náležité plnění povinností.
 • Problematika delegování – jak správně vybrat zodpovědné osoby a současně je nepřetěžovat.
 • Komplikace při zavádění změn a inovací ve škole – odmítaní změn a jak jim čelit, jak dosáhnout potřebného posunu.
 • Pracovněprávní vztahy – chyby při uzavírání PS (řetězení PS, duplikace PS a DPP/DPČ v rámci projektů atd.) Zdravotní prohlídky – novela vyhl. 79/2013 Sb., – od 01. 01. 2023. Cestovní náhrady – nová vyhláška – tuzemsko/zahraničí – od 01. 01. 2023, vyplňování cestovních příkazů. Rozdíl mezi vedoucími a řídícími zaměstnanci ve vztahu k ZP a k NV 75/2005 Sb.,
 • Pracovní doba – chyby v její evidenci, přesčasy, přespočetné hodiny atd.,
 • Skončení pracovního poměru – Výpověď, Dohoda – skončení pracovního poměru. Obecné způsoby skončení pracovního poměru. Výpověď zaměstnanci – dohodou, nadbytečnost, neplnění prac. povinností a vše co s tím souvisí. Problémoví zaměstnanci a jednání a komunikace s nimi, předávání výpovědí, zrušení prac. poměrů ve zkušební době (včetně DPP, DPČ).
 • Rozdíly v „odvolání“ vedoucího zaměstnance/řídícího zaměstnance. Zápočtový list – povinnost k vydání potvrzení o zaměstnání a jeho obsah (§ 313 ZP).
 • Doručování písemností a běh lhůty a další info k ZP.

 

Bližší info na telefonním čísle nebo zasílejte na email:

hubatkova@hubatkaconsulting.cz   +420 608 851 312

Manažer a lídr – Manažersko – právní seminář pro ředitele škol
Přesunout se na začátek