Pentagram úspěšné školy

Pentagram úspěšné školy je naší vlajkovou lodí. Naše originální a jedinečné know-how. Jeho princip vychází z analýzy pěti klíčových oblastí propojených do sebe, navzájem se ovlivňujících a také ze sebe vycházejících. Jedna oblast podmiňuje a ovlivňuje druhou a současně spolu tvoří celek.  Důležité je nejen posílení, ale i sladění všech pěti oblastí. Rovnováha je stejně důležitá jako rozvoj.  Jen tak lze dosáhnout optimálního výsledku – úspěšné školy. Tento program jsme už úspěšně aplikovali na mnoha jednotlivých školách v Čechách, ale i na celé skupině škol.

Pentagram úspěšné školy je vlastně graficky zachycená podoba systému ve škole. Tím vytváří přehledný a názorný model kompletnosti i vyváženosti celého systému. Tím se stává jak pro vedení školy, tak i pro laického pozorovatele z venku přehlednější a názornější. Toho lze dále využít při propagaci školy, prezentaci výsledků nebo koncepce školy. V neposlední řadě je možné také využít například na tvorbu koncepce a její komunikaci, například při konkurzech, hodnotících pohovorech atp. Proto je celý systém podpořen možností změření a analýzy jednotlivých částí i celého systému. Argumentačně tak můžeme podepřít nezbytnost požadované změny, nebo naopak nezbytnost potřebu konsolidace některé části atp.…

Možnost měření nabízí komplexní a přehlednou analýzu celého systému školy. Používáme poziční analýzu k rozkrytí a zpřehlednění jednotlivých oblastí. Pomůžeme nalézt slabé stránky a současně nabídneme návod na jejich odstranění nebo alespoň kompenzaci. Nechybí i nalezení silných stránek a konkrétní návody, jak je více a lépe využít.

Co produkt dělá

Pomůžeme zmapovat nejen stávající stav, ale především zhodnotit jednotlivé klíčové oblasti a jejich vzájemnou vyváženost. Tím lze rozkrýt a popsat, jak se realizace stávající koncepce školy vyplácí a jak je hodnocena rodiči i učiteli. Současně ukazuje očekávání a požadavky na změnu nebo posuny koncepce.

Výhodou je již zmíněná přehlednost, ale díky této metodě umíme zmapovat i možné skryté souvislosti a vazby. Tím můžeme velmi efektivně zacílit následná řešení. Vidíme i to, co běžným postupům uniká. V praxi se často ukazuje, že zdánlivé a bohužel přehlížené maličkosti v konečném výsledku způsobují dalekosáhlé, vleklé anebo opakující se problémy.

Tím můžeme pomoci vedení škol nejen rozkrýt možné nastalé problémy, ale především přejít do účinné prevence.

 V čem se odlišuje

 • Pomáhá vnést systém a určitý řád do tak už značně složitého a neustále se měnícího prostředí.
 • Zaměření na skutečné spouštěče problémů. Jakkoliv jsou skryté nebo zamlžené.
 • Komplexní analýza odhaluje, co běžným metodám může zůstat skryto.
 • Metody, které používáme, se snaží zabránit zkreslení a tzv. klientským obranám. Snažíme se změřit skutečnost, ne přání, ne nálepky nebo podsunutá fakta.
 • Názorná a přehledná interpretace naměřených hodnot a výsledků umožňuje nejen dobrou orientaci v problému, ale současně je vhodná pro další práci s nimi.
 • Naměřené výsledky prezentujeme strukturovaně pro maximální přehlednost. Dáváme důraz na správnou a jasnou interpretaci. Cílem je hlavně užitečnost a snaha rozkrýt fakta a výsledky v celé šíři a v souvislostech.
 • Současně respektujeme specifika a odlišnosti každé školy nebo případu. Počítáme s faktory, které mohou ovlivnit nejen výsledek, ale hlavně jeho interpretaci a tím i využití.
 • Umíme jít v mnoha oblastech skutečně do hloubky a odhalit tak latentní faktory, které byť nejsou vidět, přesto mohou mít na svědomí různé následné problémy.
 • Máme bohatou praxi a znalost podmínek na školách, vycházíme ze zkušeností vlastních i našich klientů.
 • Celkový vysoce etický přístup, maximální diskrétnost jsou nejen samozřejmostí, ale je na ně dáván skutečně vysoký důraz. Uvědomujeme si, že jen vzájemná důvěra a důvěryhodnost mohou vést k úspěšnému cíli.
 • Navržená řešení nejsou rady typu „jak by to mělo vypadat“, ale jak to konkrétně udělat a jaké přesné kroky a opatření je nutné udělat. Současně pomůžeme s jejich zavedením.

Komu je určen

 • Ředitelům škol, kteří chtějí opravdu zodpovědně, a hlavně účelně zmapovat svoji školu a cíleně posunout k dalšímu rozvoji
 • Novým ředitelům, kteří potřebují zmapovat výchozí stav a lépe zacílit novou koncepci a cíle školy
 • Ředitelům, kteří se chystají ke konkurzům a využijí výsledky šetření jako argumentační podpory svých výsledků anebo využijí tento model pro přehlednou prezentaci své koncepce na další funkční období
 • Zřizovatelům škol, kteří chtějí ve spolupráci s vedením škol zlepšit kvalitu svých škol

Rozsah/ další údaje jako cena

Rozsah záleží na míře a hloubce analýzy a rozsahu zakázky. Zda jde jen o určitou oblast nebo skutečně komplexní podrobnou analýzu. Dalším faktorem je velikost školy, množství průběžných schůzek, konzultací a skutečnost, zda bude součástí realizace cílený mentoring. V podstatě lze upravit rozsah, zaměření a tím i cenu na míru a možnosti zadavatele. Je proto nutná osobní konzultace předem.

V současnosti se nejvíce využívají dva modely:

Malý – dvoudenní – zaměřený jen na určitou oblast, jednotlivý problém, nebo jde o screening školy pro kontrolu nebo ubezpečení, že je vše v pořádku. Jde o jakési zmapování a evaluaci, popis Status Quo. Součásti je analýza a interpretace vč. doporučení pro vedení školy.

Cena je 10 000,-Kč za celý balíček.

 

Velký – vícedenní – komplexní a podrobný, kromě samotné analýzy obsahuje i interpretaci a semináře pro učitele nebo užší výběr učitelského týmu a doporučení dalších kroků a konkrétní rady pro management školy a včetně aktivní pomoci v dané věci. Mentorské vedení a nastavení procesu změny.

Cena je podle skutečného rozsahu a hloubky.

Každá zakázka je posuzována individuálně a vždy ve shodě se zadavatelem.

V případě zájmu nás kontaktujte a vyžádejte si podrobnější informace a specifikace. Případně doporučení a reference.

 

Pentagram úspěšné školy
Přesunout se na začátek