Základy Formativního hodnocení pro školy

Na formativní hodnocení se můžeme dívat jako na jinou formu hodnocení žáka a jeho posunu, nebo jako na důležitý nástroj významných změn ve vaší škole.

Formativní hodnocení a vše, co s tím souvisí, se v poslední době stále více dostává do popředí zájmu škol. Způsobily to nejen okolnosti kolem Covid 19, ale i společenská poptávka – snahy o modernizaci školství a změny přístupů k hodnocení žáků obecně.

My přistupujeme k formativnímu hodnocení nikoliv jen jako k jiné formě hodnocení žáka, ale jako ke komplexnímu nástroji, který významným způsobem zasahuje do více oblastí rozvoje žáka, ale i do dalších změn ve školách. Proto je důležité nejen správné pochopení skutečně reálných možností, ale i správná příprava a následná implementace.

Formativní hodnocení samo o sobě není cíl, ale NÁSTROJ na významné posuny žáka ve tří klíčových oblastech.

Cílem totiž je, aby žák převzal odpovědnost za svůj rozvoj v oblasti učení a vzdělávání, za svoje chování, vztahy a nakonec i za svůj osobní rozvoj – selfmanagement.  

Seminář se skládá ze tří hlavních modulů a uvádíme některá témata a okruhy, která do nich spadají.

 1. Zákonitosti
 • Základní a nejnutnější pravidla a zákonitosti související s formativním hodnocením a jeho zaváděním
 • Výzkumy a poznatky v oblasti cíle a zmíněných tří oblastí rozvoje žáka (viz schéma)
 • Rozdíly mezi formativním a sumativním hodnocením
 • Jak optimálně skloubit sumativní a formativní hodnocení
 • Nezbytné podmínky pro úspěšné zavádění FH do systému školy
 1. Komunikace
 • Poskytování užitečné zpětné vazby a s tím související nezbytné zákonitosti a pravidla
 • Problematika chvály a rozdíl mezi chválou a pozitivní zpětnou vazbou
 • Problematika negativní nebo kritické zpětné vazby a eliminace vlivu nevhodných dopadů na příjemce
 • Psychologické aspekty hodnotící zpětné vazby a negativní emoční zatížení takového sdělení
 1. Nástroje
 • Konkrétní nástroje, příklady z praxe ze škol
 • Výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů a příkladů
 • Kritéria výběru a zavádění vybraných nástrojů do praxe
 • Ověřené implementační strategie do systému škol
 • Některé časté slepé uličky, mýty a nesprávná pojetí FH ve škole/výuce
Základy Formativního hodnocení pro školy
Přesunout se na začátek