Tribal Leadership – Kmenové vůdcovství a jeho aplikace v praxi

Kvalita vztahů a chování jednotlivců uvnitř skupiny určuje nejen celkovou kulturu vaší firmy, ale určuje i klima v této skupině. Rozhoduje, zda takové klima bude podporující, růstové a pozitivní nebo bude naopak konkurenční či přímo vzájemně nepřátelské a ohrožující.

Toto vše následně určuje celkovou efektivitu práce, míru angažovanosti a motivace jednotlivce, míru jeho spokojenosti i celkový výkon. Můžete tímto způsobem ovlivnit řadu faktorů v učitelském týmu i v jejím výkonu, včetně celkové image, důvěryhodnosti i konkurenceschopnosti.

Co se na semináři naučíte:

 • Zvládnete sami rychle a efektivně identifikaci vaší firemní kultury – 5 stupňů včetně typických identifikačních znaků
 • Na základě stylu Komunikace – Vztahů – Chování budete schopni nejen identifikovat odpovídající kmenovou kulturu, ale budete schopni predikovat další chování, přístupy a reakce jednotlivých částí týmů, ale i skupiny celé
 • Rozkryjeme, jak jednotlivé stupně mají nastavené rozhodovací procesy, hlavní motivy, ale i reakce a chování pod tlakem, v krizích apod.
 • Pochopíte motivy a postoje jednotlivých stupňů – otevře se vám cesta, jak s daným stupněm komunikovat a spolupracovat
 • Pochopíte a budete umět pracovat s každým stupněm, zvládnete správné strategie a přístupy, které budou nejoptimálnějším řešením – naučíme vás mluvit jazykem každého „kmene“
 • Seznámíme vás se způsobem, nástroji i zákonitostmi, jak posouvat jednotlivce a následně celý tým do vyšší firemní kultury
 • Popíšeme komplikace a možné problémy se kterými se pravděpodobně setkáte
 • Ukážeme výhody a lepší výsledky při řízení týmů s využitím Tribal leadership
 • Malým testem si budete schopni ověřit na jakém stupni se nacházíte nyní a současně, jak se posouvat dál

Užitek

 • Rozpoznání úrovně kultury ve vašem týmu a schopnost aktivně moderovat a řídit její další rozvoj a konečnou podobu
 • Schopnost rozpoznat problémy, jejich příčiny a hlavní důvody a tím se efektivně zaměřit na skutečně účinné řešení
 • Systematický rozvoj, podpora a udržitelnost žádané podoby klimatu a kultury ve skupině – Pozitivní, podporující a růstové klima
 • Schopnost diferencovat přístupy a strategie k jednotlivcům i skupinám zaměstnanců podle jejich stupně firemní kultury a tím jednak eliminovat mírů konfliktů a obtíží ve skupině a současně aktivně rozvíjet a posouvat požadovaným směrem
 • Schopnost průběžně monitorovat, vyhodnocovat a správně řídit kmenovou kulturu v souladu s cíli a záměry firmy
 • Zajištění podmínek a okolností pro udržitelnost cílové optimální kultury

Rozsah, cena, další údaje

Celý seminář je 8 nebo 16 hodin (rozšířená verze je s modulem osobního stylu vedení). Můžeme i upravit na kratší rozsah dle potřeb a možností zájemce.

Vaši objednávku zašlete na adresu hubatka@hubatkaconsulting.cz

 

Mgr. Miloslav Hubatka

Hubatka Consulting

hubatka@hubatkaconsulting.cz

+420 773 100 766

www.hubatkaconsulting.cz    www.rozvojskoly.cz

 

Tribal Leadership – Kmenové vůdcovství a jeho aplikace v praxi
Přesunout se na začátek