Moderní hospitace v praxi ředitele

Jak udělat z hospitace skutečně efektivní a užitečný nástroj

Kvalitní hospitační a kontrolní činnost je důležitým nástrojem na vedení učitelských týmů i celé školy. Bohužel stále více omezené časové možnosti ředitelů i zastaralé formy hospitací právem odsouvají tuto činnost na okraj zájmu. Přesto pokud je tato činnost správně uchopena, dokáže posouvat školu požadovaným směrem. A to významně.  K tomu je ale třeba zcela nových forem i zcela nového pojetí této činnosti. Je nezbytné, aby to ředitele škol stálo, pokud možno málo času, ale současně dávalo maximální účinnost a užitek. Jakkoliv se to zdá nemožné, tak tohoto dosáhnout lze. Na našem semináři ukážeme jak.

Co produkt dělá

 • Různé typy, formy a podoby hospitační a kontrolní činnosti – jejich specifika, výhody a reálné možnosti včetně dopadů na řízení procesu
 • Moderní hospitační a kontrolní systémy – komplexní řešení
 • Nové typy hospitační a kontrolní činnosti – manažerské metody využitelné v praxi ředitele školy
 • Motivační pohovory, správná zpětná vazba a jejich využití, obsahová i formální stránka
 • Následné řešení problémů, krizí a náročných situací vyplývajících z hospitační a kontrolní činnosti
 • Tvorba požadovaného pozitivního a podporujícího klimatu jako nezbytné podmínky růstu jednotlivce i celé školy

V čem se odlišuje

 • Nabízíme trochu jiný pohled na problematiku hospitací a kontrolní činnosti vedoucích pracovníků
 • Nabízíme komplexní a ucelený systém aplikovatelný na vaši školu
 • Nabízíme časově i realizačně reálnou a dostupnou formu
 • Nezapomínáme na maximální užitek pro ředitele školy a jeho záměry
 • Opíráme o reálnou a ověřenou praxi, nikoliv o teoretická doporučení a poučky

Komu je určen

 • Především pro ředitele škol všech typů a velikostí
 • Vedení škol včetně rozšířeného vedení, tedy širšího týmu, které se na procesu podílí
 • Pro začínající ředitele, kteří buď se chystají do funkcí a připravují své koncepce v této oblasti nebo již v praxi jsou a náš seminář jim může pomoci ušetřit čas a současně dostat svůj tým pod kontrolu a směrovat požadovaným směrem

Rozsah, cena, další údaje

Celý seminář je 8 hodin. Můžeme i upravit na kratší rozsah dle potřeb a možností zájemce.

Vaši objednávku zašlete na adresu hubatka@hubatkaconsulting.cz

 

Mgr. Miloslav Hubatka

Hubatka Consulting

hubatka@hubatkaconsulting.cz

+420 773 100 766

www.hubatkaconsulting.cz    www.rozvojskoly.cz

 

Moderní hospitace v praxi ředitele
Přesunout se na začátek