Třídní učitel jako lídr

Třídní učitel jako lídr svojí třídy, ale také jako hybatel změn ve škole, jako klíčová osoba významně ovlivňující nejen výkony žáků, ale i klimata a kulturu třídy a následně celé školy.

Nabízíme trochu jiný, ale hodně užitečný pohled na role, funkce a povinnosti třídního učitele. Náš nejúspěšnější a v současnosti nejžádanější seminář pro učitelské týmy.

Ukážeme vám, jak efektivně přes TU vést třídní kolektivy, zavádět požadované změny v klimatu třídy, zkvalitňovat výuku a v neposlední řadě vést i kvalitní a užitečnou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Současná praxe ukazuje, že se významně mění některé nároky na třídní učitele a jde o stále více komplexní a psychologicky podmíněnou roli. To samozřejmě přináší vyšší nároky a zátěž na samotné třídní učitele. Jak to efektivně zvládat vás naučíme na našich seminářích.

Co si odnesete, jaká témata obsahuje

 • Rozbor konkrétních rolí a funkcí třídního učitele jako hybatele změn nejen ve třídních kolektivech, ale v celkovém klimatu a obrazu školy + nejnovější výzkumy a šetření, které vnáší nové informace a pohledy na třídního učitele a jeho práci.
 • Způsob a metody, jak využít třídních učitelů k realizaci koncepčních změn.
 • Pohled na třídního učitele jako spojovacího článku mezi školou a rodinou.
 • Způsob, jak trochu jinak, přesto efektivně vést a rozvíjet kolektiv TU a využívat jej i v marketinku a PR školy.
 • Konkrétní nástroje, které jsou užitečné, ba nezbytné pro práci třídního učitele – od systémových jako je práce v třídnických hodinách po specifické, které naopak řeší konkrétní situace nebo problémy, ale TU s nimi musí umět efektivně pracovat.
 • Kazuistiky a případové studie z praxe, které ukazují, že nejde o nahodilosti, ale systémové, a hlavně koordinované postupy, které se dnešním školám vyplácejí.
 • Nejčastější úskalí, problémy a neúspěchy v praxi a jak jim úspěšně předcházet, případně jak je řešit.
 • Vliv TU na optimální komunikaci a spolupráci s rodiči.
 • TU jako hlavní faktor v opravdu účinné prevenci negativních jevů ve třídě a škole.
 • Příklady z praxe, úspěšná řešení z českých i zahraničních škol.

 

V čem se odlišuje

Přinášíme nový a netradiční pohled na třídního učitele, na jeho roli i jeho práci v systému školy. Zaměřujeme se na nové poznatky i na společenské změny, které staví TU do nových souvislostí a jsou tak na něj kladeny nové požadavky i nároky. Chceme současně ukázat a naučit, jak správně využívat třídních učitelů v aktivním rozvoji školy i v komunikaci a spolupráci s rodiči. Ukazujeme i principy a zákonitosti, které s tímto procesem souvisí a pro úspěch je důležité je znát. V neposlední řadě pracujeme i s nejčastějšími problémy, které tento proces provází a jak jim nejlépe předcházet či řešit.

Komu je určen

 • Progresivním ředitelům a vedení škol, které si uvědomuje, že posun a změny ve škole je náročný a dlouhodobý proces, proto chtějí opravdu užitečné a vyzkoušené návody z praxe.
 • Speciálně novým a začínajícím ředitelům a učitelům, kterým by mohly informace pomoci nasměrovat své počínání optimálním směrem.
 • Vedení škol, kterým došla trpělivost, nebo jsou ve své funkci noví a chtějí a potřebují zavést změny, zbourat dosavadní přístupy, a hlavně potřebují opravdu užitečný a fungující návod na co se zaměřit a jak to udělat.
 • Osvíceným zřizovatelům, kteří chtějí svým ředitelům pomoci a podpořit je a současně jim dát opravdu účinné zbraně na boj s každodenními problémy.

Rozsah, cena, další údaje

Seminář je akreditován v rámci DVPP.

V případě zájmu zašlete svoji objednávku na adresu: hubatka@hubatkaconsulting.cz

Objednávky prosím zasílejte na uvedené kontakty:

na tel. čísle +420 608 851 312 paní Mgr. Lenka Hubatková, hubatkova@hubatkaconsulting.cznebo Mgr. Miloslav Hubatka hubatka@hubatkaconsulting.cz

 

                                                                           

 

Třídní učitel jako lídr
Přesunout se na začátek