Třídní učitel jako lídr

Nabízíme trochu jiný, ale hodně užitečný pohled na role, funkce a povinnosti třídního učitele. Náš nejúspěšnější a v současnosti nejžádanější seminář pro učitelské týmy. Pohled na třídního učitele jako hybatele změn ve třídních kolektivech a v celé škole. Ukážeme vám, jak efektivně přes TU vést třídní kolektivy, zavádět požadované změny v klimatu třídy, zkvalitňovat výuku a v neposlední řadě vést i kvalitní, a hlavně užitečnou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Komu je určen

 • Progresivním ředitelům a vedení škol, které si uvědomuje, že posun a změny ve škole je náročný a dlouhodobý proces, proto chtějí opravdu užitečné a vyzkoušené návody z praxe pro svoje třídní učitele
 • Speciálně novým a začínajícím ředitelům a učitelům, kterým by mohly informace pomoci nasměrovat své počínání optimálním směrem.
 • Vedení škol, kterým došla trpělivost nebo jsou ve své funkci noví a chtějí a potřebují zavést změny, zbourat dosavadní přístupy, a hlavně potřebují opravdu užitečný a fungující návod na co se zaměřit a jak to udělat
 • Osvíceným zřizovatelům, kteří chtějí svým ředitelům pomoci a podpořit je a současně jim dát opravdu účinné zbraně na boj s každodenními problémy

Co si odnesete

 • Pohled na role a význam třídního učitele jako hybatele změn nejen ve třídních kolektivech, ale v celkovém klimatu školy
 • Způsob a metody, jak využít třídních učitelů k realizaci změn i v celkovém rozvoji školy
 • Pohled na třídního učitele jako spojovacího článku mezi školou a rodinou
 • Způsob, jak trochu jinak, přesto efektivně vést a rozvíjet kolektiv TU a využívat jej v marketinku a PR školy
 • Konkrétní návody a požadavky na změny v přístupech a postojích třídních učitelů
 • Několik metod a nástrojů, které jsou užitečné pro práci třídního učitele
 • Kazuistiky a případové studie z praxe

Co obsahuje/ ukázka

Ukázka modulů tvořících obsah a strukturu školení

 • Nejnovější výzkumy a šetření, které vnáší nové informace a pohledy na třídního učitele a jeho práci
 • Společenské změny, současné nové požadavky a reálné možnosti TU v rozvoji školy
 • Zvláštní postavení TU a jak jej správně využít ve výuce a nastavení klimatu ve třídě nebo škole
 • Zákonitosti a principy související s rozvojem a vedení kolektivu TU
 • Nejčastější úskalí, problémy a neúspěchy v praxi a jak jim úspěšně předcházet
 • Vliv TU na optimální komunikaci a spolupráci s rodiči
 • TU jako hlavní faktor v opravdu účinné prevenci negativních jevů ve třídě a škole
 • Příklady z praxe, úspěšná řešení z českých i zahraničních škol

 V čem se odlišuje

Přinášíme nový a netradiční pohled na třídního učitele, na jeho roli i jeho práci v systému školy. Zaměřujeme se na nové poznatky i na společenské změny, které staví TU do nových souvislostí a jsou tak na něj kladeny nové požadavky i nároky. Chceme současně ukázat a naučit, jak správně využívat třídních učitelů v aktivním rozvoji školy i v komunikaci a spolupráci s rodiči. Ukazujeme i principy a zákonitosti, které s tímto procesem souvisí a pro úspěch je důležité je znát. V neposlední řadě pracujeme i s nejčastějšími problémy, které tento proces provází a jak jim nejlépe předcházet či řešit.

Rozsah, cena, další údaje

16.října 2019, Brno, Třídní učitel jako lídr, Brno Kaštanová

17.října 2019, Olomouc, Třídní učitel jako lídr, BEA centrum Olomouc

22.října 2019, České Budějovice, Třídní učitel jako lídr

23.10. 2019, Praha, Třídní učitel jako lídr

19.11.2019, Ostrava, Třídní učitel jako lídr

7.4.2020, České Budějovice, Třídní učitel jako lídr

21.5.2020 Severní Čechy (místo bude upřesněno), Třídní učitel jako lídr

Cena semináře: 1900,- Kč včetně DPH.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Počet osob je kapacitně omezen.

Součástí semináře je občerstvení.

Objednávky prosím zasílejte na uvedené kontakty:

na tel. čísle +420 608 851 312 paní Mgr. Lenka Hubatková, hubatkova@hubatkaconsulting.cznebo Mgr. Miloslav Hubatka hubatka@hubatkaconsulting.cz

 

 

                                                                           

 

Třídní učitel jako lídr
Přesunout se na začátek