Jak (u)řídit svoji sborovnu

Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál, proto je systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership – klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale současně tuto dovednost systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků. Naše nabídka je zaměřena na současné trendy v leadershipu s přihlédnutím na školská specifika a možnosti, ale také na situaci a změny po covidu.

Seminář se zabývá rovněž náročnými a problémovými situacemi spojenými s vedením lidí. Ne vždy jde vše hladce a krizové situace se pak stávají prubířskými kameny dobrého lídra. Dobrá příprava, funkční strategie a efektivní řešení takových situací jsou pak dvojnásob třeba.

 V neposlední řadě vás seznámíme s konkrétními a v praxi ověřenými návody a osvědčenými modely řešení z praxe.

Co si odnesete, příklady z obsahu semináře

 • Užitečné, praktické a pro vás využitelné poznatky z oblasti leadershipu – dynamika skupin, kmenová kultura, strategie jednotlivých skupin a jejich projevy v praxi.
 • Konkrétní postupy na nejčastější situace i problémy, včetně návodu, jak je optimálně řešit, jaké přístupy se v dané situaci osvědčují.
 • Konkrétní kroky a doporučení, jak optimalizovat vztahy a klimata ve vašich kolektivech, tvořit vzájemnou důvěru, ale i respekt.
 • Jak správně delegovat, kdy, na koho i jakým způsobem, abyste skutečně delegovali nejen úkoly, ale i spoluodpovědnost pro vás užitečným a přínosným způsobem.
 • Nápady a návody, jak nejlépe využít potenciál vašich pedagogů a jak je vést a rozvíjet.
 • Jak vybírat a vést spolupracovníky v rozšířeném vedení, jak optimalizovat systémy a nástroje vedení. Co dnes spolehlivě účinkuje a co jsou jen líbivá klišé bez obsahu a výsledků.
 • Řadu typických příkladů z praxe – můžete se poučit z chyb i úspěchu druhých.
 • Schopnost rozpoznat a odlišit, co je a co není možné, zejména v současné školské legislativě a praxi. I když víme, jaké je nejlepší řešení, ještě to neznamená, že je lze realizovat a jak z toho ven.
 • Konfliktní lidé, situace a následné důsledky – krizový management – skutečná výzva v podobě náročných situací a vztahů. I to patří do kategorie dovedností současného moderního lídra.
 • Případové studie – hodně konkrétních příběhů a příkladů z praxe škol jako zdroj poučení i názornosti k výše uvedeným bodům.
 • Možnost konzultovat vaši specifickou situaci nebo problém

V čem se odlišuje

Obsah školení i struktura je odlišná od běžných školení tohoto typu a zaměření.  Maximálně se zaměřujeme na tři zásadní oblasti:

 1. Univerzálně platné zákonitosti a principy, které nutně platí i ve školství a jejich prezentace tak říkajíc „bez obalu“ ,a navíc v kontextu doby a současných změn i požadavků.
 2. Na praktické ukázky, řešení a případy z praxe – inspirace, rady, návody, které opravdu fungují.
 3. Na rozbor a analýzu případových studií z každodenní praxe a z nich odvození pro konkrétní užitečné řešení dané školy, včetně přihlédnutí k jejich specifikům a potřebám.

Komu je určen

 • Progresivním ředitelům, kteří si uvědomují význam správného vedení. Neustále se v něm zdokonalují a své zkušenosti konfrontují s novými trendy a poznatky z tohoto oboru.
 • Začínajícím a novým ředitelům, kterým by seminář mohl být přínosný a dával jim vhodné návody do počátku.
 • Zřizovatelům, na které mnohdy také doléhají problémy uvnitř pedagogických sborů škol, které zřizují. Seminář jim může pomoci se lépe orientovat v této problematice, v rizicích a v možných řešeních, která jsou vhodná a reálná.
 • Učitelům, kteří uvažují nebo se ucházejí o místa ředitele, připravují se na konkurzy a připravují své koncepce rozvoje škol.

 

V případě zájmu zašlete svoji objednávku na adresu: hubatka@hubatkaconsulting.cz ; hubatkova@hubatkaconsulting.cz

 

 

Jak (u)řídit svoji sborovnu
Přesunout se na začátek