Jak (u)řídit svoji sborovnu

Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál, proto je systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership – klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale současně tuto dovednost systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků. Naše nabídka je zaměřena na současné trendy v leadershipu s přihlédnutím na školská specifika a možnosti.

Seminář se zabývá rovněž náročnými a problémovými situacemi spojenými s vedením lidí. Ne vždy vše jde hladce a krizové situace se pak stávají prubířskými kameny dobrého lídra. Dobrá příprava a strategie na řešení takových situací jsou pak dvojnásob třeba.

 V neposlední řadě vás seznámíme s konkrétními a v praxi ověřenými návody, nápady a osvědčenými modely a řešeními z praxe.

Komu je určen

 • Progresivním ředitelům, kteří si uvědomují význam správného vedení. Neustále se v něm zdokonalují a své zkušenosti konfrontují s novými trendy a poznatky tohoto oboru.
 • Začínajícím a novým ředitelům, kterým by seminář mohl být přínosný a dával jim vhodné návody do počátku.
 • Zřizovatelům, na které mnohdy také doléhají problémy uvnitř pedagogických sborů škol, které zřizují. Seminář jim může pomoci se lépe orientovat v této problematice, v rizicích a v možných řešeních, která jsou vhodná a reálná.
 • Učitelům, kteří uvažují nebo se ucházejí o místa ředitele, připravují se na konkurzy a připravují své koncepce rozvoje škol.

Co si odnesete

 • Užitečné, praktické a pro vás využitelné poznatky z oblasti leadershipu – dynamika skupin, kmenová kultura, strategie jednotlivých skupin a jejich projevy v praxi.
 • Konkrétní postupy na nejčastější situace vyzkoušené v praxi, včetně návodu, jak je optimálně přizpůsobit vašim konkrétním podmínkám
 • Možnost konzultovat vaši specifickou situaci nebo problém
 • Rady a doporučení, jak optimalizovat vztahy a klimata ve vašich kolektivech včetně způsobů vaší aktivní účasti
 • Nápady a návody, jak nejlépe využít potenciál vašich pedagogů a jak je vést a rozvíjet
 • Jak vybírat a vést spolupracovníky v rozšířeném vedení, jak optimalizovat systémy a nástroje vedení
 • Řadu typických příkladů z praxe – můžete se poučit z chyb i úspěchu druhých

Co obsahuje/ ukázka

Ukázka modulů tvořících obsah a strukturu školení

 • Zákonitosti, principy a univerzálně platná pravidla pro úspěšné vedení lidí. Co se skutečně děje, vyplácí a co funguje a co jsou jen pověry a líbivá klišé
 • Nejnovější výzkumy, poznatky z tohoto oboru, které budou užitečné i pro vás
 • Základní klimata ve vašich týmech, jejich znaky a jak je můžete ovlivnit a případně měnit požadovaným směrem
 • Schopnost rozpoznat a odlišit co je a co není možné, zejména v současné školské legislativě a praxi. I když víme, jaké je nejlepší řešení, ještě neznamená, že je lze realizovat a jak z toho ven
 • Konfliktní lidé, situace a následné důsledky – krizový management
 • Případové studie – konkrétní příběhy a příklady z praxe škol jako poučení a nástroj správného vyhodnocení a následného dobrého řešení
 • V případě zájmu možnost analýzy vaší specifické situace – pomůžeme najít a doporučit optimální řešení

 V čem se odlišuje

Obsah školení i struktura je odlišná od běžných školení tohoto typu a zaměření. Maximálně se zaměřujeme na tři zásadní oblasti:

 1. Univerzálně platné zákonitosti a principy, které nutně platí i ve školství a jejich prezentace tak říkajíc „bez obalu“
 2. Na praktické ukázky, řešení a případy z praxe – inspirace, rady, návody
 3. Na rozbor a analýzu případových studií z každodenní praxe a z nich odvození pro konkrétní užitečné řešení dané školy, včetně přihlédnutí k jejich specifikům a potřebám.

Rozsah, cena, další údaje

10.12.2019, Praha, Jak (u)řídit svoji sborovnu

30.1.2020, Brno, Jak (u)řídit svoji sborovnu

6.2.2020, České Budějovice, Jak (u)řídit svoji sborovnu

10.2.2020, Olomouc, Jak (u)řídit svoji sborovnu

25.3.2020, Ostrava, Jak (u)řídit svoji sborovnu

6.5.2020, Hradec Králové, Jak (u)řídit svoji sborovnu

 

Cena semináře: 1900,- Kč včetně DPH.

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Počet osob je kapacitně omezen.

Součástí semináře je občerstvení.

Objednávky prosím zasílejte na uvedené kontakty:

na tel. čísle +420 608 851 312 paní Mgr. Lenka Hubatková, hubatkova@hubatkaconsulting.cznebo Mgr. Miloslav Hubatka hubatka@hubatkaconsulting.cz

 

 

Jak (u)řídit svoji sborovnu
Přesunout se na začátek