Rodina a škola – manažersko – právní seminář pro vedení škol

DVA experti se zkušenostmi z praxe DVA aspekty řešení problémů – manažerský a právní, DVA úhly pohledu, ale JEDNO řešení integrující oba aspekty.

Pro koho je seminář určen:

 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Zástupci ředitele a rozšířené vedení
 • Budoucí ředitelé připravující se na konkurzy
 • Rozšířené vedení, výchovní poradci, školní psychologové, osoby zodpovědné za řešení problémů na úrovni rodina-škola
 • Zástupci zřizovatelů, kteří mají ve své gesci školství

Co je obsahem semináře:

 • Rozbor nejčastějších problémových a konfliktních situací z pohledu manažera a právníka
 • Kazuistiky z praxe (projev a dopad na škole)
 • Aspekty (kritické body, které je třeba řešit)
 • Řešení na úrovni řízení i práva – konkrétní kroky a opatření, formální náležitosti
 • Spojení optimálních organizačních a legislativních kroků
 • Maximální zaměření na reálnost a skutečnou praxi

Témata a okruhy semináře:

 • Krizová komunikace – nejčastější příčiny, zdroje problémů a oblasti. Jak je správně, a hlavně včas identifikovat, jak jim předcházet a pokud nastanou, jak je řešit.
 • Typologie rodičů a nutnost diferencovaného přístupu. Charakteristické znaky a vhodné strategie, nastavení vnitřních systémů ve škole a práce se zpětnou vazbou.
 • Seznámení se základními prameny a normami práva. Učitel a dítě – žák jako subjekty práva (současné legislativní změny v oblasti školství, postavení žáka jako dítěte, vztah školy a rodiče, rozpory v rodině – poskytování informací).
 • Význam školního řádu a jeho trestu v hierarchii školy.
 • Stížnosti rodičů (a jiných osob). Postup, reakce, náležitosti. Oprávněnost a neoprávněnost stížnosti a reakce školy.
 • Konflikty na úrovni učitel – dítě/žák/student. Chování, vzájemné osočování, zviditelňování a prezentace problému na veřejnosti a reakce na ně. Kázeňská a jiná opatření na úrovni školy.
 • Každodenní praxe a problémové situace, případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči dětem míjejí účinkem, agrese ze strany dětí nebo jejich rodičů, podnapilost rodičů, povinnosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení) ve školské oblasti.
 • Možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva (pomluvy, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.), možností řešení problémů souvisejících s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga. Otázky ochrany duševního vlastnictví tělesné integrity, pověsti apod. Sociálně právní ochrana dětí, úloha společnosti a školy.
 • Upozornění na možné a nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy, nebo přestupky.
 • Kvalita výuky, očekávání rodičů, konflikty kolem klasifikace, psaní domácích úloh a přípravy na školu.
 • Pozitivní komunikace mezi školou a rodinou – osvědčené, vyzkoušené a funkční formy komunikace, které vedou ke spolupráci, vzájemnému respektu a důvěře. Nutné podmínky a náležitosti. Aktivní přístup školy a pedagoga.
 • Případové studie, kazuistiky a názorné příklady. Schémata, vzory odborné výzkumy a studie z dané oblasti.
 • Prostor na diskuzi, osobní dotazy a případy z praxe samotných účastníků.

 

Bližší info na telefonním čísle nebo zasílejte na email:

hubatkova@hubatkaconsulting.cz   +420 608 85 13 12

Rodina a škola – manažersko – právní seminář pro vedení škol
Přesunout se na začátek